IN:FORM

Srdečně Vás zvu na výstavu, kterou kurátoruji.

IN:FORM

Alžběta Rajchlová | Eva Hérová | Jan Uličný |Juraj Ďuriš | Karolína Šulcová | Kateřina Čápová | Lucie Michnová | Magdaléna Uhlířová | Martin Žák | Matouš Háša | Ondřej Filípek | Zuzana Dvorská Šípová

14.2. 2019 – 2. 3. 2019
ZAHÁJENÍ: 14. 2. od 18:00

odkaz na událost

Úvodní slovo

„Být ve formě“ je idiom, jehož synonyma jsou např. „být fit“ nebo „být připraven“. Používáme jej většinou ve sportovní terminologii, přičemž označuje zejména jakési očekávání, výjimečnost a kvalitu, a tak ho přisuzujeme k nejrůznějším černým koním a hvězdám. Termín ale můžeme užít i mimo sportovní svět, např. v umění, v němž ho lze vztáhnout k tvůrcům, co dokáží zaujmout např. řemeslným provedením, poetičností, inovací, či originálním vyprávěním příběhů.

Výstava prezentuje dvanáct takových talentů. Najdeme mezi nimi zejména malířky a malíře z pražské AVU a UMPRUM, Alžbětu Rajchlovou (*1999), Evu Hérovou (*1987), Jana Uličného (*1989), Karolínu Šulcovou (*1997), Lucii Michnovou (*1987) a Magdalenu Uhlířovou (*1995), kteří i přes svůj status studenta mají už specifické stylové vymezení, výstavní zkušenosti nebo praxi z více oborů. Sestavu doplňují stejně schopní nedávní absolventi, Kateřina Čápová (*1992), Martin Žák (*1992), Matouš Háša (*1992) a Ondřej Filípek (*1993), kteří z části znovu představují své diplomové práce, takže si i v jejich případě výstava udržuje akademický charakter. Oponujícími autory jsou pak Juraj Ďuriš (*1992) a Zuzana Dvorská Šípová (*1977). Oba sice také diplomovali nedávno, před dvěma lety, ale Juraj Ďuriš namísto pražských škol absolvoval bratislavskou VŠVU a Zuzana Dvorská Šípová jakožto středogenerační autorka má zkušenosti s vystavováním dlouho před svými akademickými začátky.

Výstava ale není unikátní jen tím, o kolika mladých autorech na půdě soukromé galerie informuje, také přináší bohatý rozptyl uměleckých děl. Ta se liší zejména ve způsobu zpracování formy, od utaženého hyperrealismu až po rozvolněnou expresi. Výstava tedy zachycuje mnohé tradiční i novodobé tvůrčí formální tendence, které v malbě a soše mladá generace reprezentuje, a zároveň se mezi jednotlivými přístupy pokouší o dialog, čemuž je staronový členitý prostor galerie Arcimboldo naprosto ideálním prostředím.

Galerie Arcimboldo, Lázeňská 4, Praha 1