Dalibor David – Nová sezóna

Srdečně Vás zvu na výstavu.

Dalibor David – Nová sezóna

14.2. 2019 – 6. 3. 2019
ZAHÁJENÍ: 14. 2. od 19:00

odkaz na událost

O autorovi

Dalibor David (*1972) cílí ve svých obrazech zejména na barvu. Nevnímá ji jen jako jeden z možných vyjadřovacích prostředků, ale naopak ji staví na úroveň samotného námětu. Dalo by se říci, že je malířem barvy. V námětech se pak obrací ke každodennosti, přičemž to jsou zejména běžné, všem důvěrně známé situace (procházka, rozcvička, trávený čas v parku…) a obyčejné předměty (oblečení, lampy, polštáře…). Spojením těchto běžných námětů a práce s barvou nám pak poskytuje na každodennost jiný pohled, než na který jsme zvyklí, a to co běžně míjíme s nezájmem, může najednou přitáhnout naši pozornost. Osloví nás tak např. hra světla a stínu, citové rozpoložení osob v nejrůznějších situacích, struktury materiálů, kterými jsme obklopeni atd. Dalibor navíc své obrazy nechává „nedotažené“, nesnaží se v nich vše analyzovat, konkretizovat. Výsledkem je, že nás jeho díla motivují hledat jednotlivé tvůrčí kroky, jsou emotivní a zároveň obsahují jakási tajemství, umožňující rozehrát nejrůznější příběhové linie.

Dalibor David vystavuje od roku 1996, přičemž první událostí byla kolektivní výstava Punčový řez v ostravské galerii Fiducia. Další skupinové výstavy následovaly a najdeme mezi nimi např. tyto akce: Mosty v pražské bance HVB – Valdek (2004), Absolventi školy J. Sopka v Galerii České spořitelny (2005) v Praze a Resseting / jiné cesty k věcnosti v GHMP v pražské Městské knihovně (2007). Ze samostatných výstav to pak jsou např. Obrazy v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí (2011), Mezi sebou v opavské galerii Hřivnáč (2014) a Události v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě (2016). Dalibor se také účastnil tradičního sympozia v kutnohorské galerii Felixe Jeneweina (2008).

Dalibor David studoval na AVU v ateliéru prof. Jiřího Sopka (1990 – 1997).

Galerie Jan Čejka, Hybernská 4, Praha 1