Matěj Lipavský

Nejnovější aktivity:

Nekoukáš?, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava – 2023 
Týl, Výklady paláce AXA, Praha – 2023
Krajinotvorný plenér Veleslavín, Zámek Veleslavín – 2023
Tichá místa, Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, Bechyně – 2023

V případě zájmu o tvorbu autora mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.

O autorovi:

Matěj Lipavský (*1985) je malířem a básníkem v jedné osobě. Jeho tvorba na poezii spočívá – bez Matějova hlubokého vztahu k básním by obrazy ani nemohly vzniknout. Ve své tvorbě se totiž řídí malebností, zvukovostí, rytmem, a vynechává jakýsi obvyklý výtvarný syntax, za který lze považovat perspektivu, formu zobrazeného, nejrůznější proporce či barevné vztahy. Matějova díla, především plenéry, vznikají tedy na základě umění se dívat, umění naslouchat, schopnosti zaznamenávat pouhé barevné počitky bez blíže určující intence nebo zažité zkušenosti (tohle je strom, takto se maluje mrak atd.). Krajinná scenérie se pak komponuje skutečně až na podkladě jako prvek náhody, kdy roztroušené barevné flíčky (zejména barevných tuší) získají novou harmonii. Přesto všechno ovšem nelze odstranit z námětů určitou objektivitu, která pramení ze skutečné inspirace, ať jde o krajinu pražské čtvrti Smíchov, Karlštejnska nebo nejrůznější stavby současného architektkonického diskurzu (pražská náplavka, železniční most, Transgas). A tak se v Lipavského obraze prolíná z něho vyvstalý emotivní vjem s odjinud pocházejícími historickými fakty.

Matěj Lipavský vystavuje od roku 2004. Kromě mnoha pražských výstav, zejména v rámci galerií Hollar, Nau a PragArtworks, má za sebou řadu regionálních událostí. Samostatně se představil např. v šumperské galerii Jiřího Jílka (Barevná louže, 2017), Terezínské galerii Magazín (Silverstein, 2016) nebo v ostravském klubu Fiducia (Dole, 2012). Spolupracoval a spolupracuje přitom často se svým bratrem, sochařem Jakubem Lipavským. Matěj se rovněž často účastní výtvarných symposií. Pravidelně je součástí Mezinárodního malířského symposia ve Všeradicích (2015, 2018, 2019) a byl i součástí např. Mezinárodního linorytového sympozia v Galerii Klenová (2018). Díla Matěje Lipavského je možné najít také jako ilustrace v knihách. Asi nejznámější z jeho knižních realizací jsou Tweety 1956–1963 od Věry Jirousové. Zde za vynikající ilustrační doprovod v podobě několika linorytů získal Matěj Lipavský cenu SČUG Hollar v roce 2018. Kromě vizuální tvorby se Matěj Lipavský věnuje i vlastním poezii.

Matěj Lipavský vystudoval pražskou Akademii po vedením Jiřího Sopka (2004-2010). V roce 2008 absolvoval stáž v sochařském ateliéru Jindřicha Zeithammla.


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Zdeněk Daněk, Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Andrej Haršány, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Peter Kollár, Matěj Lipavský, Barbora Masaříková, Jakub Sýkora, Eva Vápenková, Barbora Vovsová, Alena Vršanská, Tomáš Žemla