Eva Vápenková

Nejnovější aktivity:

VI Mini Print Cantabria, Španělsko – 2023
CIVITAS NATURA, Galerie Hollar, Praha – 2023
Prostory, Studio G21, Olomouc – 2022
Art Prague 2022, Jan Čejka Gallery, Praha – 2022

V případě zájmu o tvorbu autorky mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.

O autorce:

Eva Vápenková (*1979) je reprezentantkou duchovní krajiny a je pro ni charakteristická práce s vizuálním silenciem, tedy s určitým prázdným prostorem. Ten přitom paradoxně působí prostorově, má svoji hloubku, a vede diváka k rozjímání. Tak jako se člověk na cestách mnohdy uzavře do svých myšlenek, i tady krajina funguje jen jako určitý rámec, často vymezený pouhým horizontem, navozující ticho a klid. Podle toho je decentní i charakter tvůrčích zásahů, přičemž Eva se málokdy uchyluje k více barevným odstínům a v rámci díla nebo cyklu si vždy udržuje jednotný rukopis

Eva Vápenková působí na výstavní scéně od roku 2011. Její aktivity jsou především spjaté se sdružením grafiků Hollar, ať jde o Grafiku roku, na které prezentuje své práce pravidelně od roku 2014 nebo Festival komorní grafiky, kterého se zúčastnila v letech 2015 až 2018. Mimo Hollar kolektivně vystavovala např. v rámci Kladenský dvorků (2012), Tří pohledů do krajiny ve vrchlabské Galerii Morzin (2014), Krajinou v olomouckém Konviktu (2018) nebo Rozbřesku (současná krajinomalba) ve Východočeské galerii v Pardubicích (2018). Samostatně pak své práce představila na výstavách: Za obzorem v kolínské Galerii v zahradě (2019) a Finis Terrae v Galerii Jiřího Jílka v Šumperku (2019). Eva Vápenková se rovněž zúčastnila Symposia linorytu pořádaným Galerií Klenová (2014) a symposia Krajina  posedlá tmou, které pořádala Alšova jihočeská galerie (2019).

Eva Vápenková vystudovala nejdříve dějiny umění na FF UK v Praze (2003-2009). Poté absolvovala i pražskou AVU, kde nejdříve navštěvovala ateliér Restaurování výtvarných děl malířských Karla Strettiho (2009-2013) a později se usadila v ateliéru Grafiky I Jiřího Lindovského (2013-2015).


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Zdeněk Daněk, Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Andrej Haršány, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Peter Kollár, Matěj Lipavský, Barbora Masaříková, Jakub Sýkora, Eva Vápenková, Barbora Vovsová, Alena Vršanská, Tomáš Žemla