Autorské setkání s Janem Paulem a Evou Vápenkovou

Srdečně Vás zvu na setkání s umělci Janem Paulem a Evou Vápenkovou, které se uskuteční v galerii v rámci jejich výstavy Ticho.

Jan Paul, Eva Vápenková

9. 2. 2022 od 19:00

O autorech

Jan Paul (*1956) je absolventem pražské Akademie, na které studoval v ateliéru Figurální a monumentální malby A. Pederlíka (1979-1985). Věnoval se konceptům, koláži, fotografii a malbě, obecně dílům často politicky angažovaným. Mezi lety 2002-2006 z důvody smrti matky prošel celkovou askezí a začal se umělecky a apoliticky věnovat pouze malbě, kterou specificky vytváří bez štětců jenom za pomoci svých prstů. Ve svých dílech se zabývá existencí člověka, jeho pomíjivostí a možností transcendence v duchovní matérii, kterou v obrazech symbolizuje světlo. Věnuje se též umělecké kritice a je pravidelným přispěvatelem např. do časopisů Kontexty, Divadelní noviny, Revolver Revue.

Eva Vápenková (*1979) je kunsthistoričkou, restaurátorkou a grafičkou. Nejdříve vystudovala dějiny umění na FF UK (2003-2009), poté absolvovala AVU, kde nejdříve navštěvovala ateliér Restaurování výtvarných děl malířských Karla Strettiho (2009-2013) a později se usadila v ateliéru Grafiky I Jiřího Lindovského (2013-2015). Od roku 2016 je členkou Hollaru a pravidelně se účastní jejich výstav. Věnuje se experimentální grafice, bourá zavedené grafické přístupy. Umí mimořádně nakládat s prázdným prostorem. V náznacích zobrazuje převážně krajinu, které propůjčuje až duchovní charakter.

Oba autory spojuje snaha o ztvárnění ticha. Ticho je součástí jejich děl, přičemž si Jan i Eva uvědomují jeho důležitost obzvláště v dnešní hlučné době. Dávají mu barvu, tvar i rytmus a dokládají tak, jakými různými způsoby na nás ticho může působit.