Barbora Vovsová

Nejnovější aktivity:

Subtle Energy, Kulturní dům Vzlet, Praha – 2023
Prameny, Rožnov pod Radhoštěm – 2023
SHE SELLS SEASHELLS, The White Room, Praha – 2023
Art Prague 2022, Jan Čejka Gallery, Praha – 2022

Sochy:

Obrazy:

V případě zájmu o tvorbu autorky mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.

O autorce:

Barbora Kolouchová Vovsová (*1991) se na rozdíl od jiných krajinářů nekouká na krajinu, ale dovnitř krajiny. Barboru zajímají struktury hmoty a života, které se snaží objevovat a rekonstruovat. Barbořiny sochy se obvykle skládají z drobných částeček, ze kterých tvoří nové složitější formy, jakými jsou třeba shluky krystalů. Je jí blízký jak organický materiál – vosk, dřevo – tak tvoří i pomocí betonu. Obzvláště její betonové sochy pak mohou působit i jako výlet do historie evoluce. Vznikají totiž odlitím mikrostruktur vytvořených původně např. z vosku a právě jejich odlití (zkamenění) pomocí betonu jim mnohdy dává až jakýsi fosilní charakter.

Barbora poprvé vystavovala v roce 2014 a od té doby její díla navštívila nejen půdu českou, ale i portugalskou, kde umělkyně i chvíli studovala. Nejčastěji lze její tvorbu zahlédnout v exteriéru, jako tomu bylo např. v rámci výstavy Klášterní zahrada 2020 v zahradách Broumovského kláštera téže roku nebo v rámci festivalu Take Care v pražské Františkánské zahradě (2018). V interiéru pak měla Barbora Kolouchová sochy v rámci výstavy Fotosyntéza v Pardubickém Art Space NOV (2020) nebo na výstavě I Follow The Shapes of Shadow of My Hand, v pražské Garage Gallery (2019).

Sochařka vystudovala pražskou AVU, kde navštěvovala zejména ateliér sochařství I. Tam studovala nejdříve pod vedením Jaroslava Róny (2012) a později pod vedením Lukáše Rittsteina (2013-2018). Barbora absolvovala taktéž stáže, ať už tu v ateliéru grafiky Jiřího Lindovského (2014) nebo na Universidade do Porto v Portugalsku (2017) a zúčastnila se i tří sympózií – dvakrát Sochařského sympózia v Náměšti nad Oslavou (2016 a 2014) a festivalu Oživme prameny v obci Prameny (2016).


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Zdeněk Daněk, Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Andrej Haršány, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Peter Kollár, Matěj Lipavský, Barbora Masaříková, Jakub Sýkora, Eva Vápenková, Barbora Vovsová, Alena Vršanská, Tomáš Žemla