Vojtěch Hrubant

Nejnovější aktivity:

bez tlaku, Galerie bratří Špillarů, Domažlice – 2023 
Přesahy, Galerie Hollar, Praha – 2023
Mnoho podob citlivosti, HYB4 Galerie, Praha – 2023
ZKUSMOS, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora – 2023

V případě zájmu o tvorbu autora mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.

O autorovi:

Vojtěch Hrubant (*1990) jakožto technolog grafických dílen AVU (od roku 2018) je uprostřed alchymie výtvarného umění. Grafika od nepaměti totiž nalézala přesahy v malbě, kresbě, později ve fotografii a v digitálním rozhraní, inovovala je, mísila je a přetvářela do svého média. Přesně tomu odpovídá i tvorba Vojtěcha Hrubanta, protože jednou se u něho setkáváme s humornými minimalistickými ilustracemi tvořené měkkým krytem, jindy s kresbou, která přepisuje digitální
pixelové obrazy, později s lyrickými zimními linoryty, a nakonec i se specifickou technikou rozpouštěného grafitu, kde Vojtěch po svém kombinuje malbu s kresbou. Vše přitom vytváří na krajinných základech. Krajina totiž svojí neurčitostí umožňuje, aby Vojtův svět byl jednou epický, jindy lyrický, někdy vážný, a někdy zas humorný, zkrátka aby byl přesně takový, jaký si zvolený tvůrčí postup vyžaduje. 

Vojtěch Hrubant vystavuje od roku 2010, přičemž je prozatím součástí především kolektivních výstav. Výjimkou je např. Homo Krevektus v pražském studiu PRÁM (2019), kde se představil se sochařem Vojtěchem Trochou. Z kolektivních výstav pak jde zejména o události spjaté s galerií a spolkem grafiků Hollar, ať už jde o Festival grafika roku (2012, 2013, 2015, 2016, 2017), Festival komorní grafiky (2019) nebo dílčí události jako Hollar dnes v Obecním domě (2017) nebo Stroje a grafika (2017). Mimo Hollar se Vojtěch Hrubant zúčastnil např. 1917-2017!? Utopická vize (2017) nebo Současná česká a slovenská grafika (2018), obojí v pražské Galerii Millenium, či festivalu Figurama, ať jako student (2010) nebo v roli pedagoga (2019). Zúčastnil se rovněž tradičního symposia na téma linorytu v Galerii Klenová (2012).

Vojtěch Hrubant vystudoval pražskou Akademii (2010-2017), kde navštěvoval ateliér Grafiky I. Nejdříve byl součástí školy Jiřího Lindovského (2010-2016), avšak poslední roky studia byl pod vedením Dalibora Smutného (2016-2017). V rámci studií také absolvoval dvě stáže. První v sochařském ateliéru Lukáše Rittsteina (2015), druhou v zahraničí na Faculdade de Belas Artes da Univesidade do Porto v Portugalsku (2016).


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Zdeněk Daněk, Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Andrej Haršány, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Peter Kollár, Matěj Lipavský, Barbora Masaříková, Jakub Sýkora, Eva Vápenková, Barbora Vovsová, Alena Vršanská, Tomáš Žemla