Peter Kollár

Nejnovější aktivity:

Prostor míst, Artotéka Opatov, Praha – 2023
Postava postavy, Kulturním centru Průhon, Praha – 2023
Světlo a stín, Galerie Hollar, Praha – 2023
Krajina a město, Galerie Hollar, Praha – 2023

V případě zájmu o tvorbu autora mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.

O autorovi:

Peter Kollár (*1977) ke krajině přistupuje jako k prostředí, které tomu lidskému nastavuje zrcadlo. Toto zrcadlo ale nemá podobu nějakých eticko-ekologických výtek, jak by jeden mohl čekat, nýbrž se jedná o zrcadlo estetické, emoční. Petrovy grafiky jsou obvykle záměrně nezřetelné, někdy možná až chaotické, avšak obojí paradoxně slouží k tomu, aby se do nich mohl divák o to více ponořit. Jednotlivé náměty testují limity našeho vnímání, sledují podobnosti mezi lidským jednáním a chováním přírody a hledají místa, kde jsou propojené. K takovému bádání Peter používá techniku linorytu, která krajinný výjev dokáže ještě více rozostřit, přičemž náměty čerpá z krajiny dolního Polabí a volnou inspirací je mu i jeho fotografický deník.

Peter Kollár je coby grafik novým objevem umělecké scény. Byť uměleckou grafiku vystudoval, po ukončení studií dal přednost fotografii, které se věnuje již přes deset let. V roce 2019 vydal ve spolupráci s Markem Kianičkou dokonce katalog. Avšak po delším fotografickém období, které lze z části chápat i jako přípravnou fázi a sběr materiálu, se vrátil ke grafice, ve které dál rozvíjí a prohlubuje témata předešlých fotografických cyklů. Od roku 2017 se věnuje technice linorytu, přičemž se stal i členem spolku Hollar. Vystavoval s nimi již dvakrát v rámci festivalu Grafika roku (2021, 2020). Mimo Hollar pak své práce vystavoval sólově v Galerii Korek ve Valticích (2019).

Peter Kollár vystudoval grafiku na VŠVU v Bratislavě pod vedením Dušana Kállaye (1995-2001). V roce 2003 se přestěhoval do Prahy a od roku 2010 tvoří a žije v Lysé nad Labem.


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Zdeněk Daněk, Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Andrej Haršány, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Peter Kollár, Matěj Lipavský, Barbora Masaříková, Jakub Sýkora, Eva Vápenková, Barbora Vovsová, Alena Vršanská, Tomáš Žemla