Pavel Dušek

Nejnovější aktivity:

Aksamitová mísa, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod – 2023
In the Basement, NOV Art Space, Pardubice – 2023
In the House, Trafo Gallery, Praha – 2023
INSIDE, HYB4, Praha – 2022

V případě zájmu o tvorbu autora mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.

O autorovi:

Pavel Dušek (*1992) není ryzím krajinářem, nicméně jeho umělecká produkce je z většiny právě krajinná, případně jiným způsobem na krajině závisí. Pavel totiž generačně patří k prvním, kteří plně vyrůstali v herním prostředí a jeho cílem tedy není nic jiného, než propojení našeho světa právě s tím herním. Záměr přitom promítá jak do svého rukopisu, tak do konzervativních uměleckých námětů, mezi které krajina bezpochyby spadá. Promítáním herních motivů do krajiny tu dochází k zajímavému jevu. Krajina, jako další podobné tradiční náměty, je totiž něčím, co člověk kolem sebe má, a tak to zná. Krajina nemá tedy moc čím překvapit, a tak se u ní hodnotí většinou poetičnost nebo řemeslné provedení. Pokud se však malíři přeci jen podaří obeznámenost krajinou narušit, dojde k významnému posunu ve vnímání světa kolem nás. Dříve k tomu častokrát posloužila malířská technika (např. impresionistů), která neodpovídala dobovému konsenzu, nicméně dnešní doba variuje natolik, že šok se musí hledat jinde. A právě mísení našeho světa s tím herním takový šok může přivodit, přičemž Pavel Dušek jej ještě umocňuje a ilustruje tím, že stojí za řadou venkovních realizací, které dostávají hru do rušných městských ulic.

Pavel Dušek aktivně vystavuje od roku 2012, přičemž byl zatím součástí především kolektivních výstav. Patří mezi ně např. Zimní kompost v pražské galerii Artatak (2013), v galerii sv. Jakuba v Hradci Králové (2016), opakovaná účast na festivalu Pokoje (2015, 2017) nebo Future Ready v Kampusu Hybernská (2018). Ze samostatných výstav pak lze zmínit Paint’n’game v pražské Galerii Na Miladě (2018), Živou platformu v Galerii ve věži v Plané u Mariánských lázní (2019) nebo i (Ne)sdílené s Nikolou Nikolai v pražské galerii studia PRÁM (2019). Důležitou výstavou, ač v kavárně, je pak i PDFK_0.1 v letenském Tvarohu, kde Pavel nalezl ideální prostory k manifestaci vlastního stylu. Navíc nešlo jen o vystavení obrazů, ale o komplexní tvůrčí uchopení poměrně frekventovaných společenských prostor, což vzápětí zužitkoval při realizaci nedalekého muralu na Vltavské, který vytvářel dohromady s Jozefem Šmídem. Kromě zmíněného muralu má Pavel Dušek za sebou o mnoho více venkovních intervencí, nicméně jsou většinou nenápadné a pozná je skutečně jen ten, kdo Pavlovo dílo dobře zná. Pavel Dušek je zároveň účastníkem již tradičního symposia Lomeček.

Pavel Dušek vystudoval pražskou AVU v ateliéru Michaela Rittsteina (2012-2018) a rovněž absolvoval stáž na ISI v indonéské Jogdžakartě (2016).


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Zdeněk Daněk, Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Andrej Haršány, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Peter Kollár, Matěj Lipavský, Barbora Masaříková, Jakub Sýkora, Eva Vápenková, Barbora Vovsová, Alena Vršanská, Tomáš Žemla