Tomáš Honz

Nejnovější aktivity:

Myslivecký realismus II, Letohrádek Portheimka, Praha – 2023
Obscurum, Jan Čejka Gallery, Praha – 2023
Tomáš Honz – Malba, Roland Gräfe Stiftung, Radebeul – 2022
Art Prague 2022, Jan Čejka Gallery, Praha – 2022

Plenéry:

Nocturna:

V případě zájmu o tvorbu autora mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.

O autorovi:

Tomáš Honz (*1989) patří mezi nejviditelnější mladé krajináře u nás. Dosavadní většinu jeho tvorby tvoří plenéry, které vznikají alla prima a lze v nich najít odkaz na malíře 19. století nebo asijskou kaligrafii. Nevyhýbá se kulturní krajině, a tak kromě skal, stromů a řek zaznamenává i sady, silnice nebo rozbořená místa. Zajímavou součástí jeho tvorby jsou noční náměty, které maluje jen v přítomnosti světla z čelovky. V plenérech usiluje o vystižení unikátní atmosféry daného místa a času. Čím dál tím více se ale věnuje i tvorbě v ateliéru. V něm se zpravidla soustředí na větší formáty, které z plenérů vychází a obohacují krajiny o mytologický a fantaskní náboj.

Tomáš Honz aktivně vystavuje od roku 2012. Samostatně vystavoval např. v Městském Muzeu a Galerii v Hlinksu – Sám v lese (2021) či v Galerii města Kolína – Mýtické krajiny (2019). Opakovaně též vystavuje v Galerii Art v Chrudimi (2021, 2018, 2017, 2014) či společně s Martinem Žákem (např. v Galerii CoCo v Dobrši, 2020 či v Jan Čejka Gallery v Praze, 2019). Z kolektivních výstav se pak účastnil např. Vanitas v pražském DOX (2020) nebo projektu In a Landscape, který se nejdříve uskutečnil v pražském Eropean Arts (2016) a o rok poté v Domě umění města Brna. Účastní se též výstav S. V. U. Mánes, jehož je členem.

Tomáš Honz pobýval první část studií v ateliéru Jiřího Lindovského (2009–2011) a druhou část v ateliéru Michaela Rittsteina (2012–2015) na pražské Akademii výtvarných umění, kde oddiplomoval v roce 2015. Ovšem během těchto let prošel i semestrální stáží v ateliéru Zdeňka Berana (2012). Absolvoval rovněž zahraniční studia, při kterých se učil ilustraci v USA (2013) a kaligrafii na Taiwanu (2014).


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Zdeněk Daněk, Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Andrej Haršány, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Peter Kollár, Matěj Lipavský, Barbora Masaříková, Jakub Sýkora, Eva Vápenková, Barbora Vovsová, Alena Vršanská, Tomáš Žemla