Tomáš Honz

Nejnovější aktivity | Recent Activities:

Art Prague 2022, Jan Čejka Gallery, Praha – 2022
Opening, Galerie 6, Praha – 2022
K Lesu čelem, Malá galerie Ohrada, Zámek Ohrada – 2022
Skulpturen und Maler, Galerie Am Lieglweg, Neulengbach – 2022

V případě zájmu o tvorbu autora mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.

O autorovi:

Tomáš Honz (*1989) patří mezi nejviditelnější mladé krajináře u nás. Většina jeho tvorby jsou plenéry, které vznikají technikou alla prima a lze v nich najít odkaz na malíře 19. století nebo asijskou kaligrafii. Nevyhýbá se kulturní krajině, a tak kromě skal, stromů a řek zaznamenává i sady, silnice nebo rozbořená místa. Svoji tvorbu se vždy snaží posunout technicky kupředu, pokouší se ji proložit vlastním dojmem z místa a propůjčuje jí i osobitou dynamičnost a jistotu tahu.

Tomáš Honz aktivně vystavuje od roku 2012. Účastnil se prozatím zejména kolektivních výstav, ze kterých lze jmenovat např. projekt In a Landscape, který se nejdříve uskutečnil v pražském Eropean Arts (2016) a o rok poté v Domě umění města Brna. Nechyběl ale ani na výstavě FOCUS v galerii Litera (2018) nebo na Voda hučí, bory šumí na Nákladovém nádraží Žižkov (2015). Samostatně pak vystavoval např. v pražském Via Artu v rámci výstavy Mýty ze starého světa (2017) a stejnojmennou výstavu v téže roce zopakoval i v Galerii Art v Chrudimi.

Tomáš Honz pobýval první část studií v ateliéru prof. Jiřího Lindovského (2009 – 2011) a druhou v ateliéru prof. Michaela Rittsteina (2012 – 2015) na pražské Akademii výtvarných umění, kde oddiplomoval v roce 2015. Ovšem během těchto let prošel i semestrální stáží v ateliéru prof. Zdeňka Berana (2012) a absolvoval zahraniční cesty, při kterých se učil ilustraci v USA (2013) a kaligrafii na Taiwanu (2014).

About the Author:

Tomáš Honz is one of the most visible young landscape painters in the Czech Republic. The majority of his works are plein-air paintings, created using the alla prima technique, referencing to the 19th century painters and Asian calligraphy. Cultural landscapes are also included in his work, so in addition to rocks, trees and rivers, Tomáš also observes orchards, roads and ruined places. The way the artist works is very progressive as he is always trying to push the technical side further, attempting to capture his own impression of the place. The disctintive dynamism is visible in the confidence of his brush strokes. Tomáš Honz has been actively exhibiting since 2012, and has participated mainly in collective exhibitions, including the In a Landscape project, which first took place at Eropean Arts in Prague (2016) and a year later at the Brno House of Arts. However, he was also part of important landscape exhibitions in regional gallery – Východočeská galerie – in Pardubice (2018), in gallery of Kooperativa (2020) or in DOX (2021). Tomáš Honz is a member of S. V. U. Mánes and won Art Prague Young Award at Art Prague Fair last year. Tomáš Honz spent the first part of his studies in the studio of Prof. Jiří Lindovský (2009 – 2011) and the second part in the studio of Prof. Michael Rittstein (2012 – 2015) at the Academy of Fine Arts in Prague, where he graduated in 2015. However, during these years he also completed a semester-long internship in the studio of Prof. Zdeněk Beran (2012) and travelled abroad to learn illustration in the USA (2013) and calligraphy in Taiwan (2014).


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Zdeněk Daněk, Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Andrej Haršány, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Peter Kollár, Matěj Lipavský, Barbora Masaříková, Jakub Sýkora, Eva Vápenková, Barbora Vovsová, Alena Vršanská, Tomáš Žemla