Nabídka z výstav

Zde najdete nabídku aktuálně dostupných děl ze současných a nedávných výstav.

Michal Nagypál – Stromy majú oči

V lese jsem se jako malý nemohl zbavit pocitu, že na mě někdo neustále upírá své oči. Když jsem se ale zaposlouchal či rychle otočil, nikde nikdo nebyl. Odpovědí mi bylo chrastění drobné zvěře v hrabance, ševelení větru ve větvích, ale také kořeny, co se snažily zamotat se do mých nohou a vzdálené kmeny stromů, připomínající siluety proměněných hrdinek a hrdinů. Při krajinných scenériích Michala Nagypála se mi pak ten pocit vrací. Jakoby obsahovaly přítomnost někoho nebo něčeho jiného, jen stěží vysvětlitelného.

Tomáš Honz – Obscurum

Určité zvláštní místo v práci Tomáše Honze mají noční obrazy. Je to totiž jediná poloha jeho tvorby, při které coby krajinář pracuje s umělým světlem. Díky tomu dostávají temné krajiny jedinečnou barevnost, která se vymyká jeho ostatním obrazům. Vzniká větší kontrast mezi světlem a tmou (jenž má blízko k jeho digitálním malbám) a na obrazech je též znát určitý posun prostorového uspořádání, kdy limitovanost světelného zdroje nechává přírodní tvary „zarůstat“ a mizet do tmy až fantaskním způsobem.

V případě zájmu o prohlédnutí výstavy nebo tvorbu autorů mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.

Igor Grimmich – Prudká vášeň

S Igorem Grimmichem je neodmyslitelně spjatá městská krajina. Setkáváme se u něho s různými pohledy na sídliště či koridory a zejména s všudypřítomným (geometrickým) řádem. Avšak naprosto stejně je s ním spjatá i snaha zaznamenávat lidské osudy, které se ve městech odehrávají. Pozorování života lze u Igora považovat za jakousi snahu vyrovnat se s tím, co se okolo nás odehrává. Nejedná se tedy o obrazy, které by byly únikem do jiného světa, nýbrž o obrazy, jež jsou Igorovým projevem angažovanosti v sociálně-politické problematice. Taková je i nejnovější série Igorových obrazů Prudká vášeň. Prudkou vášní jsou zde myšleny různé projevy zmanipulovaného davu a společenský rozvrat, přičemž Igorovy byla inspirací napjatá společenská atmosféra v posledním půl roce…

V případě zájmu o prohlédnutí výstavy nebo tvorbu autorů mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail

Zdeněk Daněk – Různé scénáře

Zdeněk Daněk nemaluje proto, aby byl krajinářem, nýbrž je naopak krajinářem, aby maloval. Krajina mu umožňuje soustředit se na malbu jako takovou, přičemž jeho tvůrčí přístup je až analytický. Než se chopí štětce, připravuje si různé scénáře, a tak mívá už z předchozího dne napsaný stručný postup, kterého se bude držet tentokrát. Snaží se tak vyhnout stereotypům, vyhledává to, s čím doposud ještě neměl zkušenost a když v daný den skončí, porovná si výsledek s vyfocenými tvůrčími kroky z předchozích dní. Výstava je stručným vhledem do nejrůznějších Daňkových scénářů, ať už koncepčně velice promyšlených, tak zdánlivě banálních. 

V případě zájmu o prohlédnutí výstavy nebo tvorbu autorů mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.


 

e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715