Nabídka z výstav

Zde najdete nabídku aktuálně dostupných děl ze současných a nedávných výstav.

Barbora Vovsová – Vzorek

Díla Barbory Vovsové připomínají ilustrace zcestovalých badatelů v podobě malířů a přírodovědců, kteří dříve putovali krajinou a výtvarně zaznamenávali vše, co si zasloužilo jejich pozornost. Její nákresy též dávají vzpomenout horským panoramatům, dílčím vrcholkům hor i jednotlivým skalním útvarům. A stejně tak zachycují různé přírodniny a jednoduché artefakty a popisují jejich struktury. Vše ale velmi vzdáleně, jakoby v jejích dílech, na rozdíl od děl tehdejších dobrodruhů, nešlo tolik o exaktnost. V jejích pracích je spíše prosazována tvůrčí svoboda, vše nalezené různě dělit, řezat, domýšlet a kombinovat mezi sebou…

V případě zájmu o prohlédnutí výstavy nebo tvorbu autorů mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail

Martin Velíšek – Rozptyl

Na obrazy Martina Velíška dopadla mlha. Jemné krůpěje vody zahalily křivky něžných ženských aktů a stejně tak se v nich ztratila i zátiší ze židlí, pohovek a dalších kusů nábytku, co si už něco pamatují. Zbylo jen tušení děl tentokrát docela jiných. Figuru a zátiší doplnila krajina.

V případě zájmu o prohlédnutí výstavy nebo tvorbu autorů mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.

Michal Nagypál – Stromy majú oči

V lese jsem se jako malý nemohl zbavit pocitu, že na mě někdo neustále upírá své oči. Když jsem se ale zaposlouchal či rychle otočil, nikde nikdo nebyl. Odpovědí mi bylo chrastění drobné zvěře v hrabance, ševelení větru ve větvích, ale také kořeny, co se snažily zamotat se do mých nohou a vzdálené kmeny stromů, připomínající siluety proměněných hrdinek a hrdinů. Při krajinných scenériích Michala Nagypála se mi pak ten pocit vrací. Jakoby obsahovaly přítomnost někoho nebo něčeho jiného, jen stěží vysvětlitelného.

V případě zájmu o prohlédnutí výstavy nebo tvorbu autorů mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.

Tomáš Honz – Obscurum

Určité zvláštní místo v práci Tomáše Honze mají noční obrazy. Je to totiž jediná poloha jeho tvorby, při které coby krajinář pracuje s umělým světlem. Díky tomu dostávají temné krajiny jedinečnou barevnost, která se vymyká jeho ostatním obrazům. Vzniká větší kontrast mezi světlem a tmou (jenž má blízko k jeho digitálním malbám) a na obrazech je též znát určitý posun prostorového uspořádání, kdy limitovanost světelného zdroje nechává přírodní tvary „zarůstat“ a mizet do tmy až fantaskním způsobem.

V případě zájmu o prohlédnutí výstavy nebo tvorbu autorů mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.


 

e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715