Komentovaná prohlídka výstavy Sám sobě nahý

Srdečně Vás zvu na komentovanou prohlídku výstavy Sám sobě nahý, kterou kurátoruji.

Sám sobě nahý

17. 12. 2021 od 18:00

Daniel Balabán | Karel Balcar | Dana Bartoníčková | Tomáš Císařovský | Jiří David | Gabina Fárová | Lenka Chánová | Kateřina Komm | Filip Kůrka | Martin Mainer | Tomáš Němec | Ivan Pinkava | Václav Rodek | Paulina Skávová | Pavel Šmíd | Jakub Špaňhel | Tomáš Tichý | Martin Velíšek

Nová Galerie

Úvodem

Když jsem poprvé navštívil Novou galerii, bylo to počátkem roku 2015 a okamžitě mě zaujala. Prezentované obrazy byly svojí originalitou na míle vzdálené tomu, jak jsem si tehdy představoval malbu a umění vůbec a protože jsem tehdy do současného umění teprve jen nakukoval, Nová galerie se pro mě přirozeně stala jakýmsi průvodcem tuzemskou scénou. Skrze ni jsem se na jedné straně seznamoval s uměleckou tvorbou hvězd. Na straně druhé mi umožnila proniknout ke studentům a čerstvým absolventům zejména pražské AVU, se kterými jsem zažíval své první výstavní příležitosti. Mohu tedy říci, že Nová galerie do značné míry formovala můj počáteční vkus i základní obeznámenost s uměleckým prostředím.

Myslím si, že takový vliv galerie neměla zdaleka jen na mě. Mám tu na mysli zejména velké obsáhlé kolektivní výstavy, které měly velký popularizační efekt na širokou veřejnost a dovedly docela zeširoka a přitom vlídnou formou lidem představit, jak dnešní autoři ztvárňují třeba krajinu anebo akt. Právě tohle je jeden z typů výstav, který doufám, budeme moci spolu s Novou galerií do budoucna častěji pořádat.

Je to případ i této výstavy „Sám sobě nahý“, která datací děl, jejich množstvím a některými opětovnými účastníky navazuje právě na výstavu Akt 16 v galerii z roku 2016. Přál bych si, aby i současnou výstavu bylo možné vnímat jako úspěšný pokus o zmapování, jak se na současné scéně pojímá akt, přičemž výběr umělců vychází ze seznamu více než 70 autorů, kteří mě při sestavování výstavy v souvislosti s tématem aktu napadli.

A nakonec bych byl rád, aby divák pojal výstavu jako příležitost uvědomit si svůj vlastní vztah k nahému tělu a aby výstavu pojal jako kontrast k naší době, kdy je povrchní a vulgární nahota tak snadno dostupná a akt je mnohdy jen objektem bez citu. Ostatně i název výstavy „Sám sobě nahý“ má vybízet každého k tomu, aby v aktech hledal intimitu a symboliku, ať už jde o bezbrannost, zranitelnost, bezúhonnost, křehkost, transparentnost, blízkost, čistotu, hříšnost, divokost, sebestřednost, plodnost anebo živost…

Nová Galerie, Balbínova 26, Praha 2