Jakub Stejskal – Kunsthistorie

Srdečně Vás zveme na setkání s Jakubem Stejskalem nad jeho nově vydanou knihou Kunsthistorie. Diskuze se odehrává v rámci akcí pořádaných Společností pro estetiku.

Jakub Stejskal

20. 5. od 17:30

Kunsthistorie

Anotace knihy: „Kultura“, „styl“, „forma“, „obraz“, „médium“, „kontext“ nebo „materiál“ jsou pojmy, s kterými běžně operujeme, když přemýšlíme o minulých i současných uměleckých dílech. Tato kniha je určená všem těm, jež zajímá myšlenkové podloží těchto pojmů a to, jakou roli hrály a hrají v akademických i neakademických reflexích umění a jeho dějin. Jakub Stejskal pracuje jako vedoucí výzkumného týmu na semináři dějin umění Masarykovy univerzity. Před tím působil na univerzitách v Basileji a Berlíně. V roce 2014 získal doktorát z estetiky na Univerzitě Karlově. Je autorem řady studií a jedné knihy na pomezí filozofické estetiky, dějin umění, archeologie a antropologie. Metakunsthistorie je jeho první knihou v českém jazyce.

Galerie Jan Čejka, Hybernská 4, Praha 1