Karel Stibral: Miroslav Tyrš – zakladatel Sokola

Srdečně Vás zveme na setkání s Karlem Stibralem nad jeho nově vydanou knihou Sokol mezi obrazy. Přednáška se odehrává v rámci akcí pořádaných Společností pro estetiku.

Karel Stibral

23. 5. od 17:30

Miroslav Tyrš – Sokol mezi obrazy

Miroslav Tyrš – zakladatel Sokola, kunsthistorik… a estetik? Miroslav Tyrš, zakladatel Sokola a jedna z nejvýraznějších postav českého obrození 19. století, byl současně první profesor dějin umění na české části pražské univerzity, výtvarný kritik, člen odborných komisí a dle některých i estetik. Můžeme takto o něm hovořit? Jakou roli v jeho teoretickém díle hrála estetika, teorie umění a jak souvisely s jeho tělocvičnou činností? Jakou roli hrál u něj darwinismus, jehož byl následovníkem a jak ho propojoval s teorií umění? Jak se jeho teoretické dílo vyvíjelo do jeho předčasné tragické smrti? Může být profesura z dějin umění smrtelně nebezpečná?
 
Galerie Jan Čejka, Hybernská 4, Praha 1