Výlet

Srdečně Vás zvu na výstavu, kterou kurátoruji.

Výlet

13. 7. 2021 – 29. 8. 2021
ZAHÁJENÍ: 13. 7. od 18:00

Jakub Červenka | Jozef Čižmár | Zdeněk Daněk | Dalibor David | Vojtěch Horálek | Tomáš Kurečka | Michal Nagypál | Alžběta Skálová | Jakub Sýkora | Leona Bažant Telínová | Aleš Zapletal

BOLD Gallery

Úvodem

Výlet je první kolektivní výstavou v prostorách galerie Bold. Představuje deset autorů zastupujících různé generace, různá tvůrčí média i vysoké školy, od nichž byly vybrány práce s tematikou výletu. Důraz na odlišnosti mezi autory je přitom zcela záměrný, neboť výstava se snaží poukázat na výlet komplexně. Výletem totiž může být jak dovolená tak i vědecká expedice, jak každodenní procházka tak i prázdninový tábor a výlet může mít i podobu vzpomínek v albu nebo dětské hry na dobrodružnou výpravu.

Charakteristickým rysem jakéhokoli výletu je, že ponouká člověka nahlížet na okolní svět esteticky. Výlet tedy patří, podobně jako zakoušení uměleckých děl, k důležitým způsobům péče o duši. Výlet je zdrojem pocitů, nálad a obecně zkušeností, které by v každodenní rutině ani nevyvstaly. Samozřejmě výlet tím vším slouží i jako oblíbený zdroj inspirace, přičemž mnohé cestovní zážitky zlidověly třeba do různých forem pohádek. Nakonec nelze ani zapomenout, že při výletu nepůsobí jen okolí na člověka, ale i člověk na okolí – podnikáním cest lidé mění ráz krajiny samotné.

Pluralita významů a konsekvencí výletu je tedy nesmírně široká. Přesto výlet bývá zachycen v dílech akorát implicitně. Výstava je potom vhodnou příležitostí, jak na bohatost výletu poukázat a nabídnout nové konotace k této obecně oblíbené aktivitě. Napříč výstavou lze sledovat tři tematické roviny. Tou první je zobrazení výletu jako takového, tou druhou jsou artefakty, které s výletem souvisí a třetí rovina nabízí narativní krajiny, do kterých se stačí jen vypravit.

BOLD Gallery, U Měšťanského pivovaru 6a, Praha 7