TORZO – Jindřiška Jabůrková, Petr Bardaševský

Srdečně Vás zvu na výstavu.

Jindřiška Jabůrková

14. 6. 2018 – 16. 7. 2018
OPENING: 14. 6. od 19:00

odkaz na událost

Torzo v Galerii Zbraslav

Kompilace Petra Bardaševského (*1994) a Jindřišky Jabůrkové (*1995) je založená na torzovitosti, kterou umělci vnímají jako nástroj pro zkoumání vlastního Já. Samotný pojem torzo je odvozen z řeckého thyrsos – tedy pahýl. Váže se s ním pocit tělesnosti, ale také neúplnosti a nemožnosti nahlížet celek. Oba autoři využívají fragmentarizaci nejen jako prostředek pro zkoumání vlastní identity, ale i identity člověka a její (ne)přirozené podstaty, jakožto kulturního konstruktu vymezeného stereotypním uvažováním společnosti.
Jabůrková postupuje cestou introspekce, noří se do vlastních snů a pracuje se svým podvědomím. Neanalyzuje, spíše hledá vztah k svému vlastnímu Já. Zdánlivě nesourodé objekty z rozličných materiálů naznačují popření matérie a vztahují se do hloubky k nitru. Bardaševský pracuje s motivem rozpadu soch. Sochy často vnímáme jako něco stálého, přesto i je čeká proměna, ať již zásahem restaurátora nebo zubem času. Stejně tak autor vnímá identitu, jako zdánlivě pevný rámec, kterým společnost nahlíží na individua. Umělec ve své tvorbě drtí a nabourává společenské konstrukty a v malbách rozpadajících se bezpohlavních torz zachycuje střípky svého vlastního Já, občas tak pronikne až do své intimní zóny a tvoří uvolněné malby s queer tématikou.
Oba umělci jsou studenty AVU v Praze. Jabůrková studuje v ateliéru Sochy 1, Mgr. akad. soch. Lukáše Rittsteina a Bardaševský je studentem ateliéru Malby IV., prof. Martina Mainera. Ačkoli jsou každý z jiného ateliéru a pracují s jinými médii, zkoumání jáství je pro oba umělce základem jejich tvorby a považují ho za nadčasové.

Eva Andrejsová

Galerie Zbraslav – U Malé řeky 3, Praha 5, Zbraslav