Atribut

Srdečně Vás zvu na výstavu.

Petr Bardaševský / Kateřina Čápová / Lenka Falušiová / Tomáš Honz / Ivana Mrázková / Klára Sedlo / Leoš Suchan / Karolína Šulcová

15. 8. 2017 – 15. 9. 2017
OPENING: 15. 8. od 19:00

odkaz na událost

ATRIBUT

Ve slovníku spisovného jazyka českého slovo atribut znamená charakteristický znak, nezbytnou vlastnost, a tak jsou atributy součástí každé výstavy, díla i umělce. Z jednotlivých atributů selektujeme a na ty vybrané poukazujeme pomocí názvů, popisů apod. Když jsme na výstavě, atributy jsou to, co nás zajímá, podle čeho vědomě i nevědomě hodnotíme a rozlišujeme mezi díly i umělci. Přesto samotného slova atribut užíváme jen velmi zřídka.

Většinou si atributy vybavujeme pouze v ikonografickém použití, když je přiřazujeme ke svatým. Myslíme si, že se jedná o předměty, které si zasluhují obecně známé osobnosti, přičemž dané předměty vyjadřují ty nejdůležitější události / vlastnosti z jejich života. Těmito předpoklady se kolikrát vzdalujeme od původní definice. Zapomínáme, že umělci mohou mít atributů více a mohou se týkat pouze nějaké série jejich tvorby. Že autor nemusí nutně vstupovat do obecného povědomí a atributy nemusí být vyjádřeny jen pomocí předmětů, ale že se může jednat i o technické postupy, barevné škály, náměty atd. Dobrovolně se zříkáme širokého významu atributů a jejich důležitosti nejen pro umělce, ale i výtvarnou scénu.

Výstava ATRIBUT poukazuje na toto slovo samotné a jeho široký význam, a proto nám výstava, téměř neurčuje, na jaké atributy se máme zaměřit. Tato snaha o nezaujatost vůči atributům se projevuje v již samotném názvu a doprovází celou expozici, kde jsou např. oddáleny od děl i popisky, které by rovněž mohly být určujícím faktorem, na co konkrétního se má návštěvník v dílech soustředit. Stejně určující vliv může mít i přílišná medializace některých děl, kvůli které se až radikálně stupňuje naše očekávání některých atributů. Obzvlášť výrazné je to např. u Paula Kleeho, Alfonse Muchy, nebo Olbrama Zoubka, u jejichž děl kvůli propagaci jedněch atributů bohužel často zapomínáme na atributy jiné. Výstava ATRIBUT ale představuje osm umělců nastupující generace, a tak medializace není zdaleka taková. Právě to výrazně pomáhá naplnit koncept výstavy, pro který by se lepší příležitost hledala jen těžko.

MÉDIA
Česká televize
protisedi.cz
Student Point
TZ: protišedi.cz
TZ: artalk.cz

Hybernská 4, Praha 1