Ondřej Dadejík: Snadná a složitá krása zvířat

Srdečně Vás zvu na přednášku o snadné a složité kráse zvířat Mgr. Ondřeje Dadejíka Ph. D. z katedry estetiky, která se uskuteční k výstavě soch Barbory Masaříkové.

Ondřej Dadejík – Snadná a složitá krása zvířat

6. 4. 2018 od 16:30

odkaz na událost

O přednášce

V současnosti je pravděpodobně nejvlivnějším teoretickým přístupem ke kráse zvířat jakožto zvláštní oblasti estetických fenoménů tzv. pozitivní či kognitivní estetika. Toto pojetí je jedním z těch, které argumentují pro potřebu překonávání snadné krásy směrem ke kráse složitější. V základech této argumentace pak můžeme nalézt důvody nikoli estetické, nýbrž etické. V přednášce se pokusíme vykročit za limity a omezení tohoto přístupu, které jsou dány jeho „kognitivním“ zaměřením. Zároveň se však budeme držet podobného směřování, tj. postupu od snadných, banalizujících forem krásy ke krásám složitějším, znepokojujícím, stejně jakožto etické dimenze komplikovanější krásy zvířat.

Galerie Jan Čejka, Hybernská 4, Praha 1