O každodennosti v malířství

Srdečně Vás zvu na večerní setkání nad tématem ‚O každodennosti v malířství‘.

Dalibor David|Zbyněk Sedlecký|Leoš Suchan

4. 3. 2019 od 20:00

odkaz na událost

Úvodem

Samotní přizvaní umělci s každodenností ve svých dílech neustále pracují. Leoš Suchan většinou věrně popisuje obyčejné předměty, Zbyněk Sedlecký se věnuje všedním situacím a činnostem a Dalibor David je věrný obojímu, přičemž předměty i situace využívá jako prostředek k uchopení, rozvinutí a přiznání vlastního tvůrčího procesu.

Večer plánujeme uskutečnit v poklidné a přátelské atmosféře. Skromné občerstvení bude zajištěné, případně můžete sami donést. Konkrétnější otázky k diskuzi necháme spontánně vyplynout.

Potenciálními dotazy ale mohou např. být:
Je mezi každodenností a uměním bariéra?
Jak může malířství všední život obohatit?
Jsou každodenní náměty v obrazech něčím specifické?
Může malířství a obecně umění každodennost nějak adekvátně vyjádřit?
Jak umělec tráví svůj běžný den?

Galerie Jan Čejka, Hybernská 4, Praha 1