Barbora Vovsová

Nejnovější aktivity | Recent Activities:

Boskovice 21 – festival pro židovskou čtvrť, Boskovice – 2021
Otevřené ateliéry, Praha – 2021
Mégethos 28, HYB4 Gallery, Praha – 2021
Landscape festival – 2020

Sochy:

Obrazy:

V případě zájmu o tvorbu autorky mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.

O autorce:

Barbora Kolouchová Vovsová (*1991) se na rozdíl od jiných krajinářů nekouká na krajinu, ale dovnitř krajiny. Barboru zajímají struktury hmoty a života, které se snaží objevovat a rekonstruovat. Barbořiny sochy se obvykle skládají z drobných částeček, ze kterých tvoří nové složitější formy, jakými jsou třeba shluky krystalů. Je jí blízký jak organický materiál – vosk, dřevo – tak tvoří i pomocí betonu. Obzvláště její betonové sochy pak mohou působit i jako výlet do historie evoluce. Vznikají totiž odlitím mikrostruktur vytvořených původně např. z vosku a právě jejich odlití (zkamenění) pomocí betonu jim mnohdy dává až jakýsi fosilní charakter.

Barbora poprvé vystavovala v roce 2014 a od té doby její díla navštívila nejen půdu českou, ale i portugalskou, kde umělkyně i chvíli studovala. Nejčastěji lze její tvorbu zahlédnout v exteriéru, jako tomu bylo např. v rámci výstavy Klášterní zahrada 2020 v zahradách Broumovského kláštera téže roku nebo v rámci festivalu Take Care v pražské Františkánské zahradě (2018). V interiéru pak měla Barbora Kolouchová sochy v rámci výstavy Fotosyntéza v Pardubickém Art Space NOV (2020) nebo na výstavě I Follow The Shapes of Shadow of My Hand, v pražské Garage Gallery (2019).

Sochařka vystudovala pražskou AVU, kde navštěvovala zejména ateliér sochařství I. Tam studovala nejdříve pod vedením Jaroslava Róny (2012) a později pod vedením Lukáše Rittsteina (2013-2018). Barbora absolvovala taktéž stáže, ať už tu v ateliéru grafiky Jiřího Lindovského (2014) nebo na Universidade do Porto v Portugalsku (2017) a zúčastnila se i tří sympózií – dvakrát Sochařského sympózia v Náměšti nad Oslavou (2016 a 2014) a festivalu Oživme prameny v obci Prameny (2016).

About the Author:

Unlike other landscape artists, Barbora Vovsová (*1991) does not observe the landscape, but looks right into it. Barbora is interested in the structures of substance and life, which she tries to discover and reconstruct. Barbara’s sculptures are usually composed of tiny particles from which she creates new more complex forms, such as clusters of crystals. She is close to both organic materials – wax, wood – and unorganic such as concrete. The concrete sculptures in particular can also act as a trip into the history of evolution. They are created by casting microstructures originally made of for example wax and it is their casting using concrete that often gives them the fossil character. Barbora exhibited for the first time in 2014 and since then her works have visited not only the Czech Republic but also Portugal, where the artist studied for a while. Most often, her work can be seen outdoors, as was the case during an exhibition in the Broumov Monastery gardens (2020) or in Prague’s Franciscan Garden (2018). In the interior, Barbora Vovsová had sculptures for example at Art Space NOV in Pardubice (2020) or in Garage Gallery in Prague (2019). The sculptor graduated from the Academy of Fine Arts in Prague, where she mainly attended the Sculpture I. studio. There she studied first under Jaroslav Róna (2012) and later under Lukáš Rittstein (2013-2018). Barbora has also completed internships at Jiří Lindovský’s printmaking studio (2014) and at the Universidade do Porto in Portugal (2017). Additionally, she has participated in three symposias – twice at the Sculpture symposium in Náměšt‘ nad Oslavou (2016 and 2014) and at the symposium in Prameny (2016).

 


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Matěj Lipavský, Barbora Masaříková, Eva Vápenková, Alena Vršanská, Tomáš Žemla