Andrej Haršány

Nejnovější aktivity | Recent Activities:

Budúcnosť kolesa v kaštieli v Moravanoch nad Váhom, 2021
Obrázky mizejícího světa, Jan Čejka Gallery, Praha – 2021
Andrej Haršány, Galerie Art, Chrudim – 2020
Slovenský institut, Moskva – 2020

V případě zájmu o tvorbu autora mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.

O autorovi:

Andrej Haršány je sochařem (*1984), jehož práce má dvě tváře. V rámci té první vyráží pravidelně do krajiny, kde hledá vhodně vytvarované valouny, popraskané kusy dřev nebo kusy kůží. V dílně pak tyto vyhledané tvary dovádí pomocí velmi citlivých zásahů k dokonalosti a zároveň jim vdechuje nový život. Vytváří z přírodních fragmentů lidská torza, z kamenů a dřev nechává trčet končetiny a promítá do nich četné mytologické příběhy o lidském jednání. Za druhou tvář je možné označit Andrejovo zasazení soch do prostředí. V rámci Urban E. T. např. osadil nadživotními figurami bratislavský most SNP či trnavské kulturní centrum Nádvoří. Pár soch pak umístil i naprosto mimo civilizaci. Takové projekty souvisely vždy s Andrejovými horolezeckými expedicemi, které podnikl třeba do Vysokých Tater nebo Grónska.

Mimo spontánní venkovní realizace Andrej vystavoval v galeriích na Slovensku, Čechách, Polsku Rusku nebo Německu. Konkrétně např. v pražské Jan Čejka Gallery (2021), moskevském Slovenském institutu (2020), bratislavské Galerii Statua (2020), nebo v rámci Bienále malé plastiky ve Wroclavy (2017). Byl též s Tomášem Žemlou součástí Discovery Art Fair v německém Kolíně (2019).

Andrej Haršány vystudoval masmediální komunikaci na Univerzitě Cyrila a Metoděje v Trnavě (2005-2008). Poté absolvoval bratislavkou VŠVU, kde byl žákem A. Černého v jeho ateliéru prostorové komunikace (2006-2012). A nakonec ještě absolvoval stáž na University of Plymouth
v Anglii (2009).

About the Author:

Andrej Haršány (*1984) is a sculptor whose work has two sides. For the first one the artist regularly goes into the nature to find suitably shaped boulders, cracked pieces of wood or bits of leather. In the studio, he then brings these found shapes to perfection through very sensitive processes, breathing new life into them. He creates human torsos out of natural fragments, makes limbs out of stones and wood and reflects numerous mythological stories of human behaviour into them. The second side of his work refers to punk placing of sculptures into landscape. For example, within the Urban E. T. project he set the Bratislava SNP Bridge and the Trnava cultural centre with immense mannequins. He has also placed a few sculptures completely out of civilization. Such projects were always related to Andrej’s mountaineering expeditions, which he undertook, for example, to the High Tatras or Greenland. Apart from spontaneous outdoor realizations, Andrej exhibited in galleries in Slovakia, the Czech Republic, Poland, Russia and Germany. Concretely, e.g. at Jan Čejka Gallery in Prague (2021), the Slovak Institute in Moscow (2021), Statua Gallery in Bratislava (2020), or the Biennial of Small Sculpture in Wroclaw (2017). He was also part of the Discovery Art Fair in Cologne, Germany with Tomáš Žemla (2019). Andrej Haršány studied Mass Media Communication at the University of Cyril and Methodius in Trnava (2005-2008). Then he graduated from the Academy of Fine Arts in Bratislava, where he was a student of A. Černý in his studio of dimensional communication (2006-2012). Finally, he completed an internship at the University of Plymouth in England (2009).

 


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Matěj Lipavský, Peter Kollár, Barbora Masaříková, Eva Vápenková, Alena Vršanská, Tomáš Žemla