Alena Vršanská

Nejnovější aktivity | Recent Activities:

Krajinou bez konce, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk – 2020
Dialogy, Galerie Kooperativy – 2020
KRAJINOW, MUD, Benešov – 2019
Sin Rumbo Fijo (Contemporary Graphic Art), Palacio Hocasitas de Balmaseda, Bilbao (Španělsko) – 2019

V případě zájmu o tvorbu autorky mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.

O autorce:

Alena Vršanská (*1990) ve své tvorbě vychází z netradičního pojetí grafických podkladů. Jednou vnímá jako plnohodnotné umělecké dílo to, co by jiný grafik považoval za přípravné podklady – výsledkem jsou kresby na transparentní fólii. Jindy zas volí až absurdně malé náměty. Ve všech případech zůstává věrná krajinným motivům, přičemž to jsou většinou pohledy do nejrůznějších údolí nebo na ubíhající cesty. Z obojího máme pocit neuchopitelnosti, vznešena, jako když z vyhlídky koukáme na nekončící vrcholky hor. Kresby Alena tvoří značně autorsky zabarvenou čárkovací technikou, kvůli které krajiny působí prosvětleným a vzdušným dojmem impresionistických obrazů.

Alena Vršanská vystavuje aktivně od roku 2010, přičemž za zdůraznění stojí zejména její kolektivní výstavy. Ve skupinách vystavovala např. v rámci těchto akcí: Tři pohledy do krajiny ve vrchlabské galerii Morzin (2014), Bez vize v Galerii Freud and Thal v Bruntále (2015) a Rozbřesk – současná krajinomalba ve Východočeské galerii v Pardubicích (2018). Nadále několikrát vystavovala v pardubické galerii Chodba (2010, 2013, 2015) a pravidelně se účastní festivalu Grafika roku (od roku 2015), kde získala cenu za serigrafii (2018).

Alena Vršanská v současnosti studuje v diplomním ročníku ateliéru grafiky doc. Dalibora Smutného na pražské Akademii (od roku 2016). Předtím tam navštěvovala ateliér prof. Jiřího Lindovského (2013 – 2016).

About the Author:

Alena Vršanská (*1990) has rather untraditional approach to graphic materials and stages of creation in her work. Sometimes she uses what others would consider as preparatory materials as a complete work of art – the result is drawings on transparent foil. Other times she chooses almost absurdly small subjects. In all cases, she stays consistent with the landscape motifs, which are mostly views of various valleys or passing roads. Both give us a sense of elusiveness, of the sublime, as when we gaze at the endless mountain peaks from a vantage point. Alena creates her drawings using a highly original line technique, which makes the landscapes look like light and airy impressionistic paintings. Alena Vršanská has been actively exhibiting since 2010, and her collective exhibitions particularly are worth highlighting. She has exhibited, for example, in the following galleries: The Morzin Gallery in Vrchlabí (2014), Thal Gallery in Bruntál (2015) The East Bohemian Gallery in Pardubice (2018). In Jan Čejka Gallery she had an exhibition year ago and regularly participates in the Graphics of the Year Festival (since 2015), where she won the prize for serigraphy (2018). Alena Vršanská is currently studying in the diploma year of the graphic design studio of Dalibor Smutný at the Prague Academy (since 2016). Before that she attended the studio of Jiří Lindovský (2013 – 2016).


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Matěj Lipavský, Barbora Masaříková, Eva Vápenková, Alena Vršanská, Tomáš Žemla