Autorské setkání s Jozefem Čižmárem a Evou Hérovou

Srdečně Vás zvu na setkání s umělci Jozefem Čižmárem a Evou Hérovou, které se uskuteční v galerii v rámci jejich výstavy Únik z kalné louže.

Jozef Čižmár a Eva Hérová

29. 1. 2020 od 19 hodin

odkaz na událost

O autorech

Jozef Čižmár (*1993) je autorem, v jehož tvorbě se často objevuje motiv dítěte. Není to ale typické roztomilé děťátko, je to dítě, které umí dát facku. Jeho děti v podobě vojáků, nebo hororových pohádkových mutantů totiž bez otálení konfrontují postoj diváka s tíživými událostmi dneška i dob minulých. Syrovost situace ještě umocňuje precizně osvojená technika lavírování a objekty typu zbraní, zbrojí a klecí. Jozef Čižmár zatím vystavoval v rámci kolektivních výstav. Patří mezi ně letošní Neue Wilde v bratislavské DOT Gallery, Sokolovský zázrak ve výstavami vyhlášeném tamním kostele (2018) nebo Pavilon 34 v Galerii 1. Patro (2016). Jozef Čižmár vystudoval pražskou AVU zejména pod vedením Jiřího Petrboka z ateliéru kresby (2013, 2015-2019). Nicméně absolvoval i sochařskou stáž v ateliéru figury a medaile, kde nejdříve navštěvoval školu Jana Hendrycha (2013-2014) a později školu Vojtěcha Míči (2014-2015).

Eva Hérová (*1987) se dlouhodobě soustředí na narativnost obrazu. V Eviných dílech tak najdeme většinou krajinu, která v historii umění často posloužila právě jako prostředí k mnoha příběhům. Eva přitom krajinu ozvláštňuje bohatostí tvůrčích prostředků (prolínání obrazových plánů, technika štětcové malby a spreje, kombinace tradiční a digitální skici…) která pobídku k vyprávění ještě více umocňuje. Eva Hérová zatím vystavovala zejména v rámci kolektivních výstav. Patří mezi ně aktuální Figurama zde v Kampusu i Krajinow v benešovském MUD nebo letošní IN:FORM v galerii Arcimboldo. Samostatně se představila např. ve Skladě M1 (2019) nebo v Brně, poprvé v galerii 2. pád (2016), podruhé v Paradoxu (2016). Eva Hérová letos dokončila studia na pražské AVU, kde se realizovala nejdříve pod vedením Jiřího Sopka (2013-2016) a později pod vedením Roberta Šalandy (2016-2019).