Igor Grimmich

Nejnovější aktivity | Recent Activities:

Karel se necítí dobře, Galerie ve věži, Planá u Mariánských Lázní – 2021
Art Prague, expozice Jan Čejka Gallery, Praha – 2020
Potomek dvou druhů, Jan Čejka Gallery, Praha – 2020
Malba III, Galerie Milénium a Galerie Vltavín, Praha – 2019

V případě zájmu o tvorbu autora mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.

O autorovi:

Igor Grimmich (*1979) je malířem zejména urbanistických snových měst. Nedílnou součástí jeho malby jsou kresebné a geometrické prvky, kterými do obrazů dodává řád a hloubku, a také UV barvy, jež umožňují města „rozsvítit“. Vznikají tak celé městské čtvrti až s (anti)utopistickým charakterem, které pohlcují diváka vlastním životem a rozlohou. Igor Grimmich u svého urbanistického plánování vychází z části ze známých městských prvků české či německé architektury druhé poloviny 20. století. Obrazy tak zaznamenávají i veřejně známá místa, ať je to pražský metronom, bývalá konečná tramvají u Internacionalu v Dejvicích nebo specifické rozložení panelákových domů ve Stodůlkách.

Igor Grimmich je na výstavní scéně od roku 2003, přičemž má za sebou přes 70 výstav. Sólově vystavoval několikrát v pražské galerii Vltavín nebo v ostravské galerii Beseda. Za sebou má také např. výstavu ZOO v pražské Galerii Peron (2011 – 2012) nebo Když někdo někde je, tak není někde jinde v kutnohorské galerii F. Jeneweina. (2010).  Z kolektivních výstav pak nechyběl např. na: Černočerná žluč v pražské Trafačce (2013), TRANSFER v Domě pánů z Kunštátu v Brně (2009) nebo Fenomén automobil v pražské galerii Millenium (2008). Dalších akcí se účastnil i v zahraničí od Londýna přes Drážďany a Mnichov po Regensburg. Stal se vítězem soutěže Europol’s art competition v kategorii malby (2010) a je zastoupený v tuzemských i zahraničních soukromých sbírkách.

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru prof. Michaela Rittsteina (2002 – 2008).

About the Author:

Igor Grimmich is a painter mainly of urban sureal cities. An integral part of his painting are geometric elements, which add order and depth to the paintings, as well as UV colours, which allow cities to „light up“. Thus, entire city districts with an (anti)utopian character are created, engulfing the viewer with their size and life. Igor Grimmich bases his urban planning partly on the well-known urban elements of Czech or German architecture from the second half of the 20th century. Therefor the paintings are showing famous places such as the Prague metronome, the former final tram station at the Internacional in Dejvice or the specific layout of prefabricated houses in Stodůlky district. Igor Grimmich has been on the exhibition scene since 2003. He has exhibited solo several times in the famous Vltavín Gallery in Prague or in the Beseda Gallery in Ostrava. He has also had, for example, an exhibition in the F. Jeinwein Gallery in Kutná Hora (2010). His work was exhibited as a part of collective exhibitions like in Prague Arcimboldo Gallery (2019), Trafačka in Prague (2013) or in the House of the Lords of Kunštát in Brno (2009). He also took part in other events abroad from London through Dresden and Munich to Regensburg. He became the winner of Europol’s art competition in the painting category (2010) and is represented in both domestic and foreign private collections. He studied at the Academy of Fine Arts in Prague in the studio of Michael Rittstein (2002-2008.


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Matěj Lipavský, Peter Kollár, Barbora Masaříková, Eva Vápenková, Alena Vršanská, Tomáš Žemla