Igor Grimmich – Prudká vášeň

Srdečně Vás zvu na výstavu.

Igor Grimmich – Prudká vášeň

1. 3. 2023 – 12. 4. 2023
zahájení: 1. 3. od 19 hodin

odkaz na událost

Prudká vášeň

S Igorem Grimmichem je neodmyslitelně spjatá městská krajina. Setkáváme se u něho s různými pohledy na sídliště či koridory a zejména s všudypřítomným (geometrickým) řádem. Avšak naprosto stejně je s ním spjatá i snaha zaznamenávat lidské osudy, které se ve městech, periferiích či ubikacích odehrávají. Pozorování života lze u Igora považovat za jakousi snahu vyrovnat se s tím, co se okolo nás odehrává. Nejedná se tedy o obrazy, které by byly únikem do jiného světa, nýbrž tyto obrazy jsou Igorovým projevem angažovanosti v sociálně-politické problematice.

Když Igor vidí různé obavy, nespravedlnosti nebo společenské hrozby, snaží se zachytit napětí, které je v těchto situacích ve vzduchu. Zároveň se však Igor snaží s těmito tíživými a pro aktéry často osudovými událostmi se vyrovnat, přeci jen co kdyby se stal jejich součástí. V tomto momentu přestává být malířem dané dramatické situace a stává se jejím pomyslným divákem. Analyzuje ji, avšak ne tak, že by se do vyobrazených postav pokoušel vcítit. Spíše Igora zajímá opodstatněnost celého toho dění, jehož je svědkem, a případně ho zpestřuje špetkou humoru. Na směšnost výjevu ale Igor poukazuje už zase z pozice malíře, takže v obrazech je nakonec sebevyhrocenější situace často okořeněna různými groteskními a absurdními prvky.

Taková je i nejnovější série Igorových obrazů Prudká vášeň. Prudkou vášní jsou zde myšleny různé projevy zmanipulovaného davu a společenský rozvrat, přičemž Igorovy byla inspirací napjatá společenská atmosféra v posledním půl roce, která ještě vygradovala závěrem prezidentské kampaně. Jsou to obrazy, které tedy snad nepředvídají budoucnost, ale spíše trefně glosují, kam by se společnost mohla uchýlit, kdyby se v nastaveném trendu z posledních měsíců nadále pokračovalo. A jsou to i obrazy, které se ohlíží na podobné scény z nedávné i dávné historie, přičemž Igor částečně nacházel možnosti řešení prostoru a stylizace například v Uccellových obrazech Bitva u San Romana či Lov v lese.

Galerie Jan Čejka, Hybernská 4, Praha 1