Lenka Falušiová, Alena Vršanská – 600 m. n. m. a výš

Srdečně Vás zvu na výstavu.

Lenka Falušiová, Alena Vršanská – 600 m. n. m. a výš

16. 9. 2020 – 4. 11. 2020
ZAHÁJENÍ: 16. 9. od 17:00

odkaz na událost

600 m. n. m. a výš

Prastaré stromy, co svými spletitými tvary, objemem, hustým větvovím a vrásčitou kůrou dávají najevo, že si už leccos pamatují. Nikde nekončící hory, jejichž majestátnost nás neustále uchvacuje. A ten nespočet průhledů a výhledů! Kterými v tom všem můžeme prohlédnout do míst jako z jiného doposud nespatřeného světa. To vše je inspirací dvou mladých nedávných absolventek grafiky na pražské Akademii – Lenky Falušiové (*1988) a Aleny Vršanské (*1990).

Oběma se daří něco mimořádného. Dovedou zachytit atmosféru hor, která ať už vlivem člověka nebo různých přírodních kalamit postupně mizí. Obě nám dokáží skrze svou tvorbu předat pocity, za nimiž běžně nacestujeme stovky kilometrů. To vše přitom umí vyjádřit jen za pomocí křivek, řemeslnou pílí, která nepotřebuje různorodých barevných proměň.

Lenka Falušiová je z vystavující dvojice tou, která v horách v podstatě žije. Narodila se v nich, vyrostla v nich a pravidelně se do nich vrací. Konkrétně jde v jejím případě o Jeseníky, přičemž do nich mizí na celé týdny a má prochozené všechny tamní cesty necesty. Její díla na toto soužití s lesy a horským prostředím jednoznačně odkazují. Nejde o „pohlednice“ na divočinu, ale spíše o různorodá zátiší z této divočiny, kterých je i sám divák součástí. A zároveň jsou tato díla naplněna mystickou atmosférou, která vypráví o specifických významech, jimiž člověk spjatý s horami svou okolní krajinu vnímá.

Naproti tomu Alena Vršanská zpracovává hory coby cestovatelka. Jde tak většinou o scenérie těch nejvíce impozantních míst, jako jsou hřebeny či pohledy do údolí nebo horské pláně a štíty. Tato místa jsou někdy reálná a někdy jsou naopak vymyšlená, protože před samotnou kresbou si Alena mnohdy tvoří jakési digitální koláže. Její tvorba nám ale předává z hor to nejmocnější. Předává nám jejich drsnost a sdílí místní dynamičnost a nevyzpytatelnost počasí i fascinaci prostorem, které se nám v horách dostává. Na věrohodnosti těchto rysů přidává pak Alenou používaná čárkovací technika a průhledná fólie, která krajinu jakoby rozmlží.

Název „600 metrů nad mořem a výš“ odkazuje na všelijaké krajinné oblasti, které mohou být pro obě autorky inspirací. Daná výška zároveň spadá do vegetačního pásma plného Lenkou oblíbených jedlí a odkazuje také na výškové rozdíly, které jsou v hornatých oblastech patrné.

Galerie Jan Čejka, Hybernská 4, Praha 1