O galerii | aBout

Galerie:

Jan Čejka Gallery funguje především jako virtuální platforma, která prezentuje, podporuje a propaguje české a slovenské krajinářství. Pod galerií najdete ty nejlepší krajináře, můžete sledovat jejich aktivity a skrze galerii se také dostanete k jejich nejhodnotnějším dílům. Galerie je zároveň originálně pojatý prostor, situován od roku 2018 v kulturním kampusu FF UK v centru Prahy. V areálu kromě galerijních aktivit najdete řadu dalších příležitostí, ať už jde o rozmanité workshopy, přednášky, koncerty nebo navštívení místní kavárny.

Z důvodu zasazení do akademického prostředí je pro galerii stěžejní dialog. Galerie má tak charakter pokoje, kde se nad uměním setkávají studenti, mladí tvůrci a široká veřejnost společně s etablovanými umělci, teoretiky a sběrateli. Součástí galerie jsou stáže a pravidelný výstavní program. Při výběru vystavovaných děl, je kladen důraz na jejich bezčasovost, řemeslnost, příběh a sílu prožitku. Zcela se odhalují exkluzivně až na vernisáži, a to včetně dokumentace, která bohatě rozvíjí recipientovo vnímání. Dramaturgie, ačkoli je tradiční (malba, socha, grafika), se snaží být pestrá natolik, aby umělcům nabídla co nejvíce svobody k realizacím a zároveň uspokojila nejeden vkus. Ovšem hlavní slovo v programu má samozřejmě krajina. Galerie zároveň disponuje skromným depozitářem, kterým lze během okamžiku galerii vyplnit. Galerie poté funguje jako salón dokumentující vlivy a přístupy v současné malbě.

The Gallery:

JČG is a Czech gallery founded in 2017, first functioning as an online platform and since 2018 as a physical place in the center of Prague. It represents around 15 authors with focus on paintings, graphics and sculptures. The main theme of the gallery is landscape. The gallery therefore offers different views of what the landscape is, how it can be perceived, how to approach it. The key qualities for the gallery are the author´s individuality and the aesthetics of the artwork. The scouting activity is also related to the gallery. Since its founding, it has helped exceptional talents to enter the art scene. The scauting activity includes also student practice in curatorial studies because the gallery is situated in student Campus Hybernská.

 

Jan Čejka (*1996):

Od dětství se pohybuji ve výtvarném umění. Od devatenácti let se věnuji kurátorské činnosti a v jednadvaceti letech se mi podařilo založit kamennou galerii. Studuji estetiku na FF UK a doposud jsem uspořádal přes padesát akcí, ať jde o výstavy, besedy s autory, komentované prohlídky nebo přednášky.

Snažím se být komunikativním a otevřeným galeristou, který „jen nesedí za stolem a nečte si knížku”. Kladu si za cíl dokumentovat vývoj českého krajinářství a zároveň uvádět studenty a mladé autory mezi etablované umělce. Kromě vlastní galerijní činnosti spolupracuji i s dalšími galeriemi. Vznikly tak např. výstavy: Čiarky a Kamene (Andrej Haršány, Tomáš Žemla, Galerie Vltavín, 2020), Nebetón (kolektivní výstava, Galerie kotelna, 2019), Nirvána (Igor Grimmich, Galerie Vltavín, 2019), In:Form (kolektivní výstava, Galerie Arcimboldo, 2019) nebo FOCUS (kolektivní výstava, Galerie Litera, 2018).

I have been involved in visual arts since childhood. I have been a curator since I was nineteen and at the age of twenty-one I managed to establish a gallery. I am studying aesthetics at the Faculty of Arts of Charles University and so far I have organized over 50 events, mostly exhibitions, talks with artists, guided tours or lectures. I try to be a communicative and open gallerist who „doesn’t just sit behind a desk and read a book“. I aim to document the development of Czech landscape art and at the same time introduce students and young artists to established artists. In addition to my own gallery activities, I also collaborate with other galleries. For example, the exhibitions: Výlet (collective exhibition, BOLD Gallery, 2021), Čiarky a Kamene (Andrej Haršány, Tomáš Žemla, Vltavín gallery, 2020), Nebetón (collective exhibition, Kotelna gallery, 2019), Nirvána (Igor Grimmich, Vltavín gallery, 2019), In:Form (collective exhibition, Arcimboldo gallery, 2019) or FOCUS (collective exhibition, Litera gallery, 2018).

Jan Čejka – portfólio

 


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Matěj Lipavský, Barbora Masaříková, Alena Vršanská, Tomáš Žemla