KATASTR

Srdečně Vás zvu na výstavu, kterou kurátoruji.

Karolína Šulcová – Katastr

20. 8. 2019 – 18. 9. 2019
ZAHÁJENÍ: 20. 8. od 19:00

Kavárna hledá jméno

odkaz na událost

Úvodem

S Karolínou jsme spolu od středoškolských studií. V té době jsem spřádal plány na první výstavy umělců (prozatím v kavárnách) a Karolína se seznamovala na SUPŠ s historií a technologiemi výtvarného umění. Katastr jsme tedy pojali jako návrat v čase, přičemž já se s výstavou vracím do útulného kavárenského prostředí a Karolína dále rozvíjí téma kontrastu, které na střední škole započala.

Téma kontrastu u Karolíny bylo hlavním námětem její absolventské práce. V rámci ní hledala základní obrazce v nejrůznějších interiérových zákoutích a zpracovávala je do bohaté světelné hry. A zároveň posouvala pouhou prostorovou studii do emoční roviny, ať už barevně nebo tvarově, protože šlo o zobrazení osobního prostředí (koupelna, ateliér).

V Kontrastu ale pokračovala dál, přičemž po střední jej představila nejen na klauzurách na AVU, kde má za sebou dva roky v ateliéru malby Roberta Šalandy, ale také v Galerii HYB4 (ATRIBUT 2017), Galerii Zbraslav (Kontrast, 2018) a Galerii Arcimboldo (In:Form, 2019). Základní myšlenka přitom zůstala stejná. Karolína se akorát omezila na prostor svého ateliéru a začala více experimentovat s nejrůznějšími tvůrčími výrazovými prostředky. V rámci této výstavy najdete Kontrasty ve společenské části kavárny.

Protože Karolína vnímá studium jako prostor k objevování, není její tvorba zdaleka jen o Kontrastech. Věnuje se např. i krajině nebo volné abstrakci a mezi svými díly hledá neustále nové a nové průsečíky, střídá výtvarná média (malbu, kresbu, objekt) a snaží se je propojovat. Vedle výše zmíněných výstav tak vystavovala např. i v brněnské Industře, kde měla výběr ze svých skic (Komín, 2018), v Jazz Club Reduta, kde pro změnu prezentovala své abstraktní malby (2017) a v Galerii Litera, kde uvedla kombinaci obojího (FOCUS, 2018).

Pro Katastr si jako protiklad ke Kontrastům připravila instalaci ze sešitých pláten. Sešitá plátna totiž nejlépe demonstrují Karolínino ostatní zaměření. Svým tvaroslovím narušují běžné pojetí malby, a dokonce se chvílemi přelévají do kresby, instalace nebo objektu. Zároveň mohou být čtena jako volná abstrakce, ale rovněž nápadně připomínají krajinu z ptačí perspektivy nebo spíše katastr, který je instalaci podobný svojí strohostí, chladností a syrovostí. A jestli nám Kontrasty reprezentují fascinaci pokojovými detaily, kterých si lze všimnout, až když se člověk v interiéru zabydlí, sešitá plátna charakterizují exteriér, který nás motivuje teprve pátrat.

Kavárna co hledá jméno, Stroupežnického 493/10, Praha-Smíchov