Tomáš Žemla

Nejnovější aktivity | Recent Activities:

Enigmatická krajina, Galerie Jána Koniarka, Trvana – 2020
Sousedé, Galerie Art, Chrudim – 2020
Do – poli / na – poli, GMAB, Trenčín – 2020
Čiarky a Kamene, Galerie Vltavín, Praha – 2020

Obrazy:

Grafiky:

V případě zájmu o tvorbu autora mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.

O autorovi:

Tomáš Žemla (*1984) je velmi technicky zručným a specifickým malířem a grafikem, který se v posledních letech věnuje výhradně krajinným námětům. Unikátní je zejména technikou malby, kdy pomocí nekonečných navrstvených čárek promítá do krajiny pointilistickou jemnost, přesnost, těkavost a vzdušnost. Usiluje rovněž o minimalismus, který je všudypřítomný. Projevuje se volbou skromných námětů a jejich častou středovou / osovou souměrností. Jako grafik pracuje podobně. Práci s papírem ovšem rozšiřuje ještě o oblast experimentu, takže mnohdy vznikají např. metamorfované ruční papíry nebo technicky rozmanité diptychy.

Má za sebou bohatou mezinárodní zkušenost. Absolvoval již přes patnáct výběrových bienále, které byly např. v Číně, Japonsku, USA, Mexiku, Kanadě a Itálii. V rámci mnoha kolektivních výstav se podíval např. do Francie, Polska, Řecka nebo Belgie, kde často vystavuje i samostatně. Poslední sólovou výstavu měl ale ve slovinské Lublani v galerii DLUL, která se konala vloni na podzim. Účastnil se také tří mezinárodních grafických symposií – mezinárodní grafické symposium v Guanlan v Číně (2018, 2016), mezinárodní tiskařské symposium v Mojmírovicích na Slovensku (2014) – a je držitelem dvou ocenění – čestné ceny na mezinárodním grafickém bienále Jose Guuadalupe Posada v Mexiku (2017) a třetího místa na mezinárodním grafickém bienále v Bukurešti (2014). Získal také grant od Pollock Kasner Foundation, který patří do pětice nejvýznamnějších grantů ve světě umění (2019).

Tomáš Žemla vystudoval výtvarnou tvorbu a výchovu na pedagogické Fakultě UKF v Nitře, kde oddiplomoval pod vedením Jozefa Bause a Viliama Lovišky.

About the Author:

Tomáš Žemla (*1984) is a technically skilled painter and art-printer who has recently devoted himself exclusively to landscape subjects. Particularly interesting and unique is a painting technique Tomáš has developed. He uses endlessly layered lines to project a pointillistic delicacy, precision and lightness into landscapes. He also aspires to a minimalism that is in his art ubiquitous, manifested in the choice of modest subjects and their central/axial symmetry. Tomáš as a printmaker works almost in similar way. However, he has also extended his work with paper into the field of experimentation, so the result is for example a metamorphosed handmade paper or technically diverse diptych. The artist has a rich international experience. He has already participated in over twenty biennials for example in China, Japan, USA, Mexico, Canada and Italy. He has had many group exhibitions in France, Poland, Greece and Belgium, where he often exhibits individually. His most recent solo exhibition, however, was at home in Slovakia at the Gallery of Miloš Alexandr Bazovský during january year ago. He has also participated in three international printmaking symposiums – the International Print Symposium in Guanlan, China (2018, 2016), the International Print Symposium in Mojmírovice, Slovakia (2014) – and is the holder of two awards – an honorary prize at the Jose Guadalupe Posada International Print Biennial in Mexico (2017) and third place at the International Print Biennial in Bucharest (2014). He has also received a grant from the Pollock Kasner Foundation, one of the top five most important grants in the art world (2019). Tomáš Žemla studied art and education at the Faculty of Education, Charles University in Nitra, where he graduated under the mentorship of Jozef Baus and Viliam Loviška.


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Matěj Lipavský, Barbora Masaříková, Eva Vápenková, Alena Vršanská, Tomáš Žemla