Struktura IV – vosk, drát, dřevo ; Structure II – wax, wire, wood, 2016, foto © AVU Radek Dětinský

Category: