Petr Bardaševský

Nejnovější aktivity:

TORZO, Galerie Zbraslav, Praha – 2018
17. ročník Art Prague Fair, Galerie Jan Čejka, Praha – 2018
Mors et Religio, Katolická teologická fakulta UK, Praha – 2017
Malba IV 2017, Komunikační prostor Školská 28, Praha – 2017

V případě zájmu o tvorbu autora mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.

O autorovi:

Petr Bardaševský (*1994) zkoumá výrazové prostředky malby a snaží se neustále hledat nové možnosti, jak vyjádřit materiál a tvar zobrazovaného, jak pracovat se světlem, jednotlivými plány a jak vzájemně kombinovat různé styly a techniky. Jeho obrazy jsou plné experimentů, hry, a přesto působí vyváženým dojmem. Za největší vzor mu bývá socha, protože sochu vnímáme jako neživý objekt, a tak na ní vyniknou ještě výrazněji různé záhyby, vrstvy, materiály a vlastně vše, čím je normální figura tolik bohatá a čím je tak náročná.

Petr Bardaševský aktivně vystavuje od roku 2013. Své práce prezentoval především v rámci mnoha kolektivních výstav v Praze, ať už jde o Torzo v Galerii Zbraslav (2018), ATRIBUT v galerii HYB4 (2017) anebo První v NTK. (2015). Ještě předtím se ale zúčastnil i několika výstav v Ostravě, např. ToMoGaJaLuPeMa v galerii SUŠI (2014) nebo Steel Life – Still Life v galerii Beseda (2013).

Petr Bardaševský studoval původně na Fakultě umění ostravské univerzity ve škole malby doc. Daniela Balabána (2013 – 2014), odkud pak přešel na pražskou Akademii výtvarných umění do ateliéru prof. Martina Mainera (2014 – 2018). Má za sebou zároveň semestrální sochařskou stáž u Tomáše Vejdovského (2015) a stáž u Roberta Šalandy (2017). Aktuálně je v pátém ročníku ateliéru Petra Duba a Marka Meduny a má za sebou studijní pobyt v Bukurešti.


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Alena Kožená, Barbora Masaříková, Dalibor David, Igor Grimmich, Ivana Mrázková, Jakub Sýkora, Ján VasilkoKarolína Šulcová, Kateřina Čápová, Klára Sedlo, Lenka Falušiová, Leoš Suchan, Lukáš Miffek, Pavel Šmíd, Petr Bardaševský, Tomáš Honz