Pavel Dušek

Nejnovější aktivity | Recent Activities:

Poslední rok…, Vnitroblock, Praha – 2021
Téměr sedm statečných, TRAFO Gallery, Praha – 2021
Cena kritiky za mladou malbu – 2021
MEGA Gallery, Praha – 2021

V případě zájmu o tvorbu autora mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.

O autorovi:

Pavel Dušek (*1992) není ryzím krajinářem, nicméně jeho umělecká produkce je z většiny právě krajinná, případně jiným způsobem na krajině závisí. Pavel totiž generačně patří k prvním, kteří plně vyrůstali v herním prostředí a jeho cílem tedy není nic jiného, než propojení našeho světa právě s tím herním. Záměr přitom promítá jak do svého rukopisu, tak do konzervativních uměleckých námětů, mezi které krajina bezpochyby spadá. Promítáním herních motivů do krajiny tu dochází k zajímavému jevu. Krajina, jako další podobné tradiční náměty, je totiž něčím, co člověk kolem sebe má, a tak to zná. Krajina nemá tedy moc čím překvapit, a tak se u ní hodnotí většinou poetičnost nebo řemeslné provedení. Pokud se však malíři přeci jen podaří obeznámenost krajinou narušit, dojde k významnému posunu ve vnímání světa kolem nás. Dříve k tomu častokrát posloužila malířská technika (např. impresionistů), která neodpovídala dobovému konsenzu, nicméně dnešní doba variuje natolik, že šok se musí hledat jinde. A právě mísení našeho světa s tím herním takový šok může přivodit, přičemž Pavel Dušek jej ještě umocňuje a ilustruje tím, že stojí za řadou venkovních realizací, které dostávají hru do rušných městských ulic.

Pavel Dušek aktivně vystavuje od roku 2012, přičemž byl zatím součástí především kolektivních výstav. Patří mezi ně např. Zimní kompost v pražské galerii Artatak (2013), v galerii sv. Jakuba v Hradci Králové (2016), opakovaná účast na festivalu Pokoje (2015, 2017) nebo Future Ready v Kampusu Hybernská (2018). Ze samostatných výstav pak lze zmínit Paint’n’game v pražské Galerii Na Miladě (2018), Živou platformu v Galerii ve věži v Plané u Mariánských lázní (2019) nebo i (Ne)sdílené s Nikolou Nikolai v pražské galerii studia PRÁM (2019). Důležitou výstavou, ač v kavárně, je pak i PDFK_0.1 v letenském Tvarohu, kde Pavel nalezl ideální prostory k manifestaci vlastního stylu. Navíc nešlo jen o vystavení obrazů, ale o komplexní tvůrčí uchopení poměrně frekventovaných společenských prostor, což vzápětí zužitkoval při realizaci nedalekého muralu na Vltavské, který vytvářel dohromady s Jozefem Šmídem. Kromě zmíněného muralu má Pavel Dušek za sebou o mnoho více venkovních intervencí, nicméně jsou většinou nenápadné a pozná je skutečně jen ten, kdo Pavlovo dílo dobře zná. Pavel Dušek je zároveň účastníkem již tradičního symposia Lomeček.

Pavel Dušek vystudoval pražskou AVU v ateliéru Michaela Rittsteina (2012-2018) a rovněž absolvoval stáž na ISI v indonéské Jogdžakartě (2016).

About the Author:

Pavel Dušek (*1992) is an artist of many directions, however, his artistic production is mostly, even if not directly, focused on landscape. Pavel grew up in the gaming environment therefore his goal is to connect our world with the virtual one. Using his signature style, the artist both challenges and celebrates traditional landscape themes. Similarly to other rather traditional themes, landscape is something people are familiar with, something known as it is around. No surprises. The quality of it usually lies in the poetics or the craftsmanship. However, if painters still manage to break the familiar image, it can significantly change the perception of the world around. In the past, this was mostly done with painting techniques (e.g. impressionism). Nowadays, new painting techniques aren’t as shocking as they used to be so the surprising aspect must be found elsewhere. And it is the combination of the real and the virtual world that brings the unexpected. Pavel Dušek even enhances the impression by bringing the game into the busy city streets with his outdoor realizations. In particular, he painted mural on Vltavská (Prague underground station) with another artist Jozef Šmíd and he has done already some street art abroad – Venezia, Salzburg, Munich… Pavel Dušek has been actively exhibiting since 2012, graduated at the Prague Academy of Fine Arts in Michael Rittstein’s studio (2012-2018) and completed an internship at ISI in Yogyakarta, Indonesia (2016). Moreover, Pavel Dušek won czech prestigious award – Young Critics Prize (2020).


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Matěj Lipavský, Peter Kollár, Barbora Masaříková, Eva Vápenková, Alena Vršanská, Tomáš Žemla