Lenka Falušiová

Nejnovější aktivity | Recent Activities:

Memento Mori, Kampus Hybernská, Praha – 2021
GENERACE 201513-201707
, Hollar, Praha – 2021
XXI. symposium současného umění, Jenewein, Kutná Hora – 2021
Vanitas, DOX, Praha – 2021

Grafiky velké:

Grafiky malé:

V případě zájmu o tvorbu autorky mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.

O autorce:

Lenka Falušiová v podstatě žije v horách. Narodila se v nich, vyrostla v nich a pravidelně se do nich vrací. Konkrétně jde v jejím případě o Jeseníky, přičemž do nich mizí na celé týdny a má prochozené všechny tamní cesty necesty. Její díla z tohoto soužití s lesy a horským prostředím jednoznačně vychází. Nejde o „pohlednice“ na divočinu, ale spíše o různorodá zátiší z této divočiny, přičemž jsou naplněny mystickou atmosférou a příběhy. Lenka je komponuje na papír a plátno po paměti a promítá do nich všechny ty významy, jimiž člověk spjatý s horami svou okolní krajinu vnímá.

Lenka Falušiová vystavuje od roku 2013 a absolvovala již přes 70 výstav. Je také členkou ve sdružení českých grafiků Hollar a pravidelně s nimi vystavuje. Stalo se tak např. v rámci výstavy Hollar dnes v Obecním domě (2017). Účastní se také pravidelně festivalu Grafika roku, kde v roce 2015 vyhrála hlavní cenu ve studentské kategorii nebo opakovaně prezentuje díla na výstavách v galerii Klatovy-Klenová, kde je zastoupena i ve sbírce. Další její díla najdeme např. ve sbírkách Městské knihovny v Praze, Východočeské galerie v Pardubicích a těch soukromých z České republiky, Slovenska, Švýcarska a Španělska. Nadále vystavovala např. na Die Landschaft s podtitulem Des Böhmerwalds v českém centru v Mnichově (2017), v rámci Formes et Paysages v galerii L&C Tirelli ve švýcarském Vevey (2020) nebo v pražském centru umění DOX při příležitosti výstavy Vanitas.

V letech 2012 až 2017 studovala Lenka Falušiová na pražské Akademii výtvarných umění, přičemž prošla školou prof. Jiřího Lindovského (2012 – 2016) a školou doc. Dalibora Smutného (2017), u kterého úspěšně oddiplomovala.

About the Author:

Lenka Falušiová lives in the mountains. She was born, grew up and regularly returns to the Jeseníky Mountains, where she knows every path. The coexistence with that environment is very visible and clear in her work, which are no „postcards“ of the wilderness, but rather various still lifes filled with a mystical atmosphere and stories. Lenka creates by memory on paper and canvas. In her art she projects all the meanings with which a person connected with the mountains perceives his surrounding landscape. Lenka Falušiová has been exhibiting since 2013 and has completed over 70 exhibitions. She is also a member of the association of Czech graphic artists Hollar and regularly exhibits with them, for example as a part of the Hollar Today exhibition in the Municipal House (2017). She also regularly participates in Grafika roku festival, where she won the main prize in the student category in 2015. Additionally, she repeatedly presents works at exhibitions in the Klatovy-Klenová Gallery, where she is also represented in the collection. Her other work can be found, for example, in the collections of the Municipal Library of Prague, the Východočeská gallery in Pardubice and the private ones from the Czech Republic, Slovakia, Switzerland and Spain. Furthermore, she exhibited at Die Landschaft with the subtitle Des Böhmerwalds at the Czech Center in Munich (2017) or at Formes et Paysages in L&C Tirelli Gallery in Vevey (2020) or in DOX in Prague during Vanitas exhibion (2021). From 2012 to 2017, Lenka Falušiová studied at the Academy of Fine Arts in Prague at Jiří Lindovský (2012 – 2016) and Dalibor Smutný (2017) class.


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Matěj Lipavský, Peter Kollár, Barbora Masaříková, Eva Vápenková, Alena Vršanská, Tomáš Žemla