Eva Hérová

Nejnovější aktivity | Recent Activities:

Art Prague, expozice Jan Čejka Gallery, Praha – 2020
Únik z kalné louže, Jan Čejka Gallery, Praha – 2019
Figurama a 220 figur AVU, Kampus Hybernská, Praha – 2019
Krajinow, MUD, Benešov – 2019

V případě zájmu o tvorbu autorky mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.

O autorce:

Eva Hérová (*1987) se dlouhodobě soustředí na narativnost obrazu. Maluje tak většinou krajinu, která vybízí k nejrůznějším příběhům. Tato krajina je bohatá na tvůrčí prostředky (prolínání obrazových plánů, technika štětcové malby a spreje, kombinace tradiční a digitální skici…) i na náměty, jež pochází nejen z toho, co člověk může vidět kolem sebe, ale i z počítačových her. Určitým narativem je u Evy i samotný proces tvorby. Ačkoli Eva tvoří intuitivně, než aby si sepsala seznam, co udělá zaprvé, zadruhé, zatřetí, její obrazy vybízí k pravému opaku. Vybízí k luštění, jaký tvůrčí krok předcházel jakému.  A nakonec mnoho Eviných děl umožňuje diváku vlastní manipulaci. Říkají mu: otoč mě, umísti mě na roh, pořiď si mě jako část diptychu. Celkově je tedy nejlepším označením pro Evino dílo hravost, protože člověk se v něm stává spisovatelem, který na základě vnímané krajiny píše své příběhy, detektivem, jenž vyšetřuje příběh, který za krajinou stojí, a nakonec i architektem, jelikož má naprostou svobodu, jak dílo zasadí do prostoru a vytvoří tím krajinu novou.

Eva Hérová vystavuje od roku 2012, přičemž byla prozatím součástí především kolektivních výstav. Patří mezi ně festival Figurama (2019, 2015), Krajinow v benešovském MUD (2019), In:form v pražské Galerii Arcimboldo (2019) nebo S v pražské galerii Dea Orth (2013) . Samostatně se představila např. ve Skladě M1 (2019) nebo v Brně, kde v rámci projektu Nereal své práce prezentovala nejdříve v Galerii 2. pád (2016) a vzápětí je představila i ve studiu Paradox (2016). Zúčastnila se již také několika symposií, např. výtvarného symposia v mikulovské galerii Efram (2015, 2014). 

Eva Hérová absolvovala studia na pražské Akademii, kde se realizovala nejdříve pod vedením Jiřího Sopka (2013-2016) a později pod vedením Roberta Šalandy (2016-2019).

About the Author:

Eva Hérová has been focusing on the narrative of the painting for a long time. Untold stories hidden in her landscapes are encouraging imagination to create them. They are rich in variety of techniques (combination of picture plans, brush-painting and spray-painting techniques, mixture of traditional and digital sketching…) and in themes that are inspired both by her surrounding and by computer games. The process of creation itself is also a certain narrative for Eva. Even though the artist creates intuitively, without any need of a plan, her paintings imply otherwise. They provoke to figure out which creative step preceded which. Finally, many of Eva’s art works allow the viewer to manipulate with them. They whisper: turn me, place me on a corner, get me as part of a diptych. Therefore, the best description of Eva’s work is playfulness. The artist allows the viewer to become a writer who base his or her stories on the perceived landscape, a detective who investigates the story behind the landscape, and finally an architect, as the paintings allows to have complete freedom in how the work is set in space and thus how the landscape is created. Eva Hérová graduated from the Academy in Prague, where she worked under the guidance of Jiří Sopek (2013-2016) and later under the guidance of Robert Šalanda (2016-2019).


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Matěj Lipavský, Peter Kollár, Barbora Masaříková, Eva Vápenková, Alena Vršanská, Tomáš Žemla