Barbora Masaříková

Nejnovější aktivity | Recent Activites:

Výstava jednoho díla, Galerie Jan Čejka, Praha – 2018
Ghost Moose – dlouhodobá instalace v kampusu Hybernská 4, Praha – 2018
Vanity Fair, Národní galerie, Praha – 2016
Umění ve městě, Hluboká nad Vltavou
 – 2016

V případě zájmu o tvorbu autorky mě prosím kontaktujte na: gallery@jancejka.com.
Regarding the price and other details, please contact me at the e-mail.

O autorce:

Barbora Masaříková (*1990) se soustředí na figurativní sochařství s náměty symbolizující vztah člověka a přírody. Toto odvěké, ale stále aktuální téma zpracovává především kombinováním laminátu s jinými materiály. Přímo v sochách se tak střetávají nejrůznější současné lidské výdobytky, např. škvára či izolační fólie, s přírodninami (lišejníky, kameny aj.), které Barbora nasbírala během svých cest. Cesty jsou jejím zdrojem inspirace (např. stáda sobů polárních) a reflexe. V minulosti navštívila Skandinávii, Mongolsko, Kyrgyzstán nebo Rusko.

Barbora Masaříková vystavuje od roku 2008. Pravidelně se účastní zejména sochařských akcí v českých městech, ať už jde o salóny v Náměšti nad Oslavou, kroměřížský festival Sochy v zahradě V nebo Sochy na parkovišti na Malostranském náměstí v Praze. Vystavovala také např. v rámci akce Digitální sochy, která se uskutečnila jak v pražském DOX (2011), tak v Domě umění města Brna (2011). Rovněž je jednou z finalistek ceny nadace Leinemann, kterou udílí České centrum v Berlíně (2014) a autorkou ceny pro Stavitele roku od časopisu Stavebnictví (2008).

Vystudovala AVU, kde začínala v ateliéru Jaroslava Róny (2010 – 2013). Ovšem absolvovala i semestrální stáž pod vedením zahraniční pedagožky, konkrétně prof. Nicole Warmers (2012 – 2013), a prošla i školou Lukáše Rittsteina (2013 – 2016), u kterého nakonec oddiplomovala a získala rovnou dvě ateliérové ceny roku (2014, 2016).

About the Author:

Barbora Masaříková focuses on figurative sculptures with themes symbolizing the relationship between man and nature. This rather traditionall yet current theme is made mainly by combining laminate with other materials. Thus, various contemporary human products, such as cinder or insulation film, are combined directly in the sculptures with natural materials (lichens, stones, etc.) that Barbora has collected during her travels. The travels are a source of an inspiration (e.g. herds of reindeer) and reflection. In the past she has visited Scandinavia, Mongolia, Kyrgyzstan and Russia. Barbora Masaříková has been exhibiting since 2008. She regularly participates in sculpture events in Czech towns, whether it is the salons in Náměšt‘ nad Oslavou, the Kroměříž Sculptures in the Garden V festival or Sculptures in the parking lot at Malostranské náměstí in Prague. She has also exhibited, for example, as part of the Digital Sculptures event, which took place both at DOX in Prague (2011) and at the Brno House of Arts (2011). She is also one of the finalists of the Leinemann Foundation Award given by the Czech Centre in Berlin (2014) and the author of the award for Builder of the Year from the magazine Stavebnictví (2008). However, Barbora has been taking a break for the last 4 years. She has started to live as contemporary nomad and has been travelling through the world repeatedly with her boyfriend. She graduated from AVU, where she started in the studio of Jaroslav Róna (2010-2013). She also completed a semester-long internship under the guidance of a foreign teacher, namely Prof. Nicole Warmers (2012-2013), and was taught by Lukáš Rittstein (2013 – 2016), with whom she eventually graduated and won two studio awards (2014, 2016).


e-mail: gallery@jancejka.com
tel. č.: +420 722 945 715

Pavel Dušek, Lenka Falušiová, Igor Grimmich, Eva Hérová, Tomáš Honz, Vojtěch Hrubant, Matěj Lipavský, Barbora Masaříková, Eva Vápenková, Alena Vršanská, Tomáš Žemla